ตัวอย่างหัวข้อโปรเจคจบ

โดย เจ้าของร้าน
เมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา

+ ระบบจองห้องเรียนอัจฉริยะ (E-Booking Room System)
+ ระบบข้อสอบออนไลน์ (E-Testing System) 
+ ระบบสั่งซื้อ-ขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต (E-Commerce) (ระบบ 2 ภาษา)
+ ระบบการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต (E-Learning)
+ ระบบจัดการเอกสาร ผ่านอินเตอร์เน็ต (E-Document System)
+ ระบบจัดการครุภัณฑ์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (E-Durable System)
+ ระบบเว็บศิษย์เก่า (Alumni)
+ ระบบการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form System)
+ ระบบบริหารจัดการบริษัท ผ่านอินเตอร์เน็ต
+ ระบบบริหารจัดการ Project Online
+ ระบบเว็บบอร์ด
+ ระบบสำหรับธุรกิจ MLM
+ ระบบการลาออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต (E-Leave System)
+ ระบบแบบสอบถาม และประเมินแบบสอบถาม ผ่านอินเตอร์เน็ต
+ ระบบลงประกาศ ซื้อ-ขาย-ให้เช่า บ้าน,ที่ดิน
+ เว็บไซต์สำหรับบริษัททัวร์
+ เว็บไซต์สำหรับโรงแรม,รีสอร์ท
+ ระบบบริหารเงินเดือน
+ ระบบบริหารจัดการงานวัสดุและครุภัณฑ์
+ ระบบบริหารจัดการงานโรงเรียนกวดวิชา
+ ระบบบริหารจัดการงานโรงแรม,รีสอร์ท
+ ระบบประมวลผลแบบประเมินการสอน
+ ระบบบริหารโชว์รูมรถยนต์
+ ระบบบริหารงานห้องสมุด
+ ระบบบริหารจัดการงานสหกรณ์ร้านค้า
+ ระบบบริหารงานธุรกิจสินเชื่อ
+ ระบบบริหารจัดการงานอพาร์ทเม้นต์
+ ระบบร้านเช่าสินค้า เช่น VDO,CD
+ ระบบงานขายสินค้าร้านแบบมินิมาร์ท
+ ระบบบริหารจัดการงานซื้อชาย
+ ระบบบริหารจัดการงานของโรงพยาบาล
+ ระบบบริหารจัดการงานบุคลากร
+ ระบบบริหารร้านซ่อมคอมพิวเตอร์
+ ระบบจัดเก็บข้อมูลทั่วไปของ อบต.
+ โปรแกรมร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
+ โปรแกรมบริหารร้านเช่าสินค้าต่างๆ
+ โปรแกรมสถานีอนามัย
+ โปรแกรมคลินิก
+ โปรแกรมการจัดการขนส่งสินค้า
+ โปรแกรมร้านขายของเบ็ดเตล็ด
+ โปรแกรมร้านขายยา
+ โปรแกรมบริหารงานซ่อม เคลม สินค้า
+ โปรแกรมบริหารงานขายหน้าร้าน
+ ระบบบริหารจัดการงานสินค้าคงคลัง
+ โปรแกรมร้านอาหาร
+ โปรแกรมสำหรับองค์กรขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง
+ โปรแกรมร้านขายหนังสือ
+ โปรแกรมร้านเช่าหนังสือ
+ โปรแกรมควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ
+ โปรแกรมร้านขายมือถือ
+ โปรแกรมร้านขายเฟอร์นิเจอร์
+ โปรแกรมบริหารจัดการบริษัท สำนักงาน

ระบบตัวอย่างจัดทำด้วยภาษา PHP จัดเก็บข้อมูล Mysql

 • ระบบจัดการศูนย์อู่ซ่อมรถยนต์
 • ระบบจัดการสนามแบดมินตัน
 • ระบบจัดการศูนย์ฝากรถยนต์
 • ระบบร้านค้าออนไลน์
 • เกมเลี้ยงปลาออนไลน์  
 • ระบบจัดการข้อมูล นศ ฝึกงาน
 • ระบบจัดการข้อมูลเอกสารภายในองกรค์ ISO
 • ระบบจองห้องพัก
 • ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ ประเภทให้ความรู้
 • ระบบค้นหาข้อมูล เอกสาร Thesis โดย ใช้ Text mining
 • ระบบแบบสอบถามออนไลน์ พร้อมรายงานสถิติ
 • ระบบจัดการและลงงทะเบียนจองที่นั่งกิจกรรมในองกรค์
 • ระบบจองที่นั่งคอนเสริต
 • ระบบจัดการ warehouse
 • ระบบ E-learning
 • ระบบจัดการข้อมูลประกวดร้องเพลง พร้อมระบบให้คะแนนโหวต
 • ระบบคำนวนค่าไฟ ภายในบ้าน พร้อมระบบสมาชิก
 • ระบบเว็บไซต์ฝากไฟล์
 • ระบบฝากบ้านไว้กับตำรวจ ตำรวจท้องที่ + สมาชิก
 • ระบบประมูลสินค้า
 • ระบบจัดการไฟล์   Vdo คล้าย Youtube + สมาชิก
 • ระบบค้นหาตัวยาสมุนไพร ข้อมูล สมุนไพร + อาการโรค
 • ระบบตอบปัญหากับแพทผู้เชี่ยวชาญ ผ่านหน้าเว็บ แยกตามรายการสาขาแพทย์
 • ระบบจองห้องพักโรงแรม
 • ระบบจัดการข้อมูลศูนย์อนามัย ต่างจังหวัด
 • ระบบจัดการข้อมูล รายชื่อลูกค้า สามารถแบ่งสาขา ข้อมูลวิ่งเข้าหาศูนย์ใหญ่ได้
 • ระบบการสั้งซื้อ อาหาร ออนไลน์
 • ระบบทำแบบประเมิน IQ EQ + Data Reports
 • ระบบ CMS content management system
 
-----------------------------------
รายชื่อตัวอย่าง โปรเจคจบ โปรเจคนักศึกษา

- ระบบ MLM (multi level members)
- ระบบจัดการคาร์แคร์
- ระบบจัดการสนามยิงปืน
- ระบบจัดการการเช่ารถ
- ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา จากผู้ใช้น้ำ
- ระบบจัดการคลีนิก
- ระบบอนุม้ติการร้องขอจากผู้ใช้ (UA System)
- ระบบจัดเก็บ ออกเอกสารราชการทุกประเภท
- ระบบจัดการการอบรม สัมนา
- ระบบจองสถานที่ อาคาร
- ระบบวิเคราะห์ข้อมูลโรคจากอาการ
- ระบบจองตั๋วหนังออนไลน์
- ระบบจองคิวร้านเสริมสวย
- ระบบบริการงานผลิตสื่อวีดีทัศน์และภาพนิ่ง
- ระบบบริหารจัดการลูกค้า ADSL
- ระบบสารสนเทศนวดแผนไทยออนไลน์
- ระบบประเมินการเรียนการสอน
- เว็บไซต์ให้บริการเติมเงินเกมส์ออนไลน์
- ระบบจัดการโรงเรียนสอนภาษา
- ระบบจัดการโรงสีข้าว (ASP.Net)
- ระบบขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce)
- ระบบจองห้องเรียนอัจฉริยะ (E-Booking Room System)
- ระบบข้อสอบออนไลน์ (E-Testing System)
- ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
- ระบบสั่งซื้อ-ขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต (E-Commerc)
- ระบบการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต (E-Learning)
- ระบบการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form System)
- เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล กรมป่าไม้ การประปา
- ระบบบริหารจัดการบริษัท ผ่านอินเตอร์เน็ต
- ระบบบริหารจัดการโปรเจกต์
- ระบบเว็บบอร์ด
- ระบบสำหรับธุรกิจ MLM
- ระบบการลาออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต (E-Leave System)
- ระบบจัดการบุคลลากร
- ระบบบริหารจัดการ apartment
- ระบบจองบังกะโล
- ระบบแบบสอบถาม ผ่านอินเตอร์เน็ต
- ระบบลงประกาศ ซื้อ-ขาย-ให้เช่า บ้าน,ที่ดิน
- เว็บไซต์สำหรับบริษัททัวร์
- เว็บไซต์สำหรับโรงแรม,รีสอร์ท,รถเช่า
- เว็บไซต์สำหรับลงไฟล์วีดีโอ (youtube)
- ระบบบริหารจัดการสื่อวีดีโอ
- ระบบบริหารจัดการร้านหนังสือ
- เว็บไซต์กรอกใบสมัครงาน
- เว็บไซต์สำหรับเปิด Blog
- ระบบอนมัติการถ่ายเอกสาร
- ระบบบริการห้องแนะแนว
- ระบบการเบิกจ่ายเงินค่าสอนนอก
- ระบบจัดการเอกสาร(E-Document System)
- ระบบจัดการครุภัณฑ์(E-Durable System)
- ระบบเว็บศิษย์เก่า (Alumni)
โปรแกรมระบบงาน MLM ,
ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ,
โปรแกรมระบบร้านอาหาร,
โปรแกรมควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ,
โปรแกรมระบบยืม-คืนห้องสมุด,
ร้าน VCD-Video ขาย-เช่า
ระบบทะเบียนวัดผลโรงเรียนมัธยมศึกษา,
โปรแกรมพยากรณ์ทางการตลาด (Forecast Method) ,
ระบบบริหารงานบุคคล,ระบบบริหารเงินเดือน
ระบบบริหารศูนย์ฝึกอบรม
ระบบบริหารข้อมูลงานกิจกรรม
ระบบบริหารซื้อ-ขายลูกหนี้-เจ้าหนี้
โปรแกรมบัญชีรับ-จ่ายอพาร์ทเม้นท์/คอนโด/หอพัก/ห้องเช่า
- Website อบต.
- WebSite เกี่ยวกับ รถมือสองระบบงานจองตั๋ว ออนไลน์
- Website ทัวร์นำเที่ยว
- Website โรงเรียน
- ระบบงาน OT Request คำนวณการขอ OT ของพนักงาน เหมาะสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม
- ระบบงานด้าน RFID ทุกประเภท
- ระบบร้านขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต
- ระบบร้านขายเสื้อผ้าบนอินเตอร์เน็ต
- ระบบลงทะเบียน ตรวจสอบเกรด ออนไลน์
- ระบบสอบออนไลน์(Web E-learnning)
- ระบบขายสินค้าร้านแบบ Family Mart
- ระบบร้านเช่าสินค้า เช่น VDO,CD,หนังสือการ์ตูน ฯ
- ระบบคลังสินค้า
- ระบบซื้อ-ขาย สินค้าหน้าร้าน พร้อมระบบ Stock (POS)
- ระบบงานคลินิกทันตกรรม
- ระบบงานคลินิกความงาม
- ระบบยืมคืนหนังสือ ผ่าน RFID
- ระบบงาน เปิดประตูด้วยบัตร RFID
- ระบบลานจอดรถ พร้อม กล้องจับภาพ ด้วย RFID หรือ Barcord
- ระบบงานครุภัณฑ์
-โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียบรถ
-โปรแกรมแสดงประวัติการแก้ไขแฟ้มเอกสาร


เมนูสำหรับสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่
ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

สถิติเว็บ

หน้าที่เข้าชม113,366 หน้า
ผู้ชมทั้งหมด50,224 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 56
ร้านค้าอัพเดท17 ก.ย. 57

ติดต่อเรา

0880251097
Go to Top