lnwshop logo

โปรเจคระบบโรงงานมันสำปะหลัง

โปรเจคระบบโรงงานมันสำปะหลัง
โปรเจคระบบโรงงานมันสำปะหลัง thumbnail 1โปรเจคระบบโรงงานมันสำปะหลัง thumbnail 2โปรเจคระบบโรงงานมันสำปะหลัง thumbnail 3โปรเจคระบบโรงงานมันสำปะหลัง thumbnail 4
หมวดหมู่ โปรเจคสำเร็จรูป
ราคา 3,100.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 27 ก.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

โปรเจคเขียนด้วย Visual Studio 2008

ใช้ฐานข้อมูล Access

ไฟล์ที่จะได้รับคือ

- ไฟล์ source code โปรเจค Visual Studio 2008

- ไฟล์ฐานข้อมูล Access 

- ไฟล์เอกสารรูปเล่มโครงการ

- ไฟล์รูปภาพและไฟล์ประกอบการทำโปรเจคอื่นๆ

 

ตัวอย่างรายชื่อไฟล์เอกสารและไฟล์ประกอบที่จะได้รับ

Other

552000001655701.jpg

Diagram.~ml

Diagram.uml

Main.jpg

Pro.jpg

Project.fla

Project.swf

prooo.bmp

Untitled.~ml

Untitled.uml

เครื่องชั่ง.jpg

เครื่องชั่งรถ.jpg

โครงงานBoat.ppt

รถมัน.jpg

UML Project โรงงานมัน

ActivityDiagram1.jpg

ClassDiagram.jpg

SequenceDiagram1.jpg

Use Case Description.doc

Use case Diagram.jpg

Use Case.doc

uml_08_09_52

ActivityDiagram.jpg

ClassDiagram.jpg

SequenceDiagram1.jpg

Umlproject.uml

UseCaseDiagrarm.jpg

เอกสารบทที3.doc

 

เอกสารNcafe 1.9.15.3

กิตติกรรมประกาศ.doc

บทที่ 1.doc

บทที่ 2.doc

บทที่ 3.doc

ปก.doc

สารบัญ บรรณานุกรม.doc

 

ตัวอย่างข้อมูลในไฟล์เอกสารดังนี้

บทที่ 1

บทนำ

1.1    ที่มาของโครงงาน

 

                โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังที่ได้ไปทำการศึกษามานั้นนอกจากจะมีระบบในการผลิตผลิตภัณท์ต่างๆของทางโรงงานแล้ว ทางโรงงานยังมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาร่วมกันทำงาน

ในเรื่องของระบบของการเก็บข้อมูลมันสำปะหลัง ข้อมูลลูกค้าที่นำมันสำปะหลังมาขาย ข้อมูลการเงินต่างๆของทางโรงงาน ข้อมูลจาการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักรถขนาดใหญ่มีการรับส่งข้อมูลจากระบบฮาร์ดแวร์เข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อทำการประมวลผล แล้วส่งข้อมูลต่างๆที่ประมวลผลได้ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูล ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวของโรงงานมียังมีปัญหาอยู่ ซึ่งปัญหาแรกของทางโรงงานนี้คือขั้นตอนของการชั่งนำหนักรถบรรทุกมันสำปะหลังเมื่อมีรถบรรทุกมันสำปะหลังเข้ามาชั่งน้ำหนัก ระบบเครื่องชั่งน้ำหนักจะชั่งน้ำหนักจากรถบรรทุกมันสำปะหลังแล้วส่งข้อมูลไปยังส่วนของระบบไมโครคอลโทรลเลอร์ แล้วหลังจากนั้นไมโครคอลโทรลเลอร์จะทำการแปลงข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องชั่งออกมาเป็นข้อมูลเลขฐานแล้วส่งข้อมูลจากไมโครคอลโทรลเลอร์โดยผ่านการเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรม มาตรฐาน RS-232 (Serial Port) เพื่อเข้าสุ่คอมพิวเตอร์เพื่อทำการประมวลและแปลงค่าตัวเลขจากเลขฐานให้กลายเป็นตัวเลขปกติ โดยที่โปรแกรมของทางโรงงานเป็นโปรแกรมที่มีความเก่าโดยยังเป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจากระบบ Dos ซึ่งเป็นระบบเก่า และระบบการทำงานในการส่งข้อมูลของโรงงานจากโปรแกรมเครื่องชั่งน้ำหนักไปยังระบบฐานมีความไม่ต่อเนื่องกันคือโปรแกรมไม่สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Network ของโรงงานได้เพราะโปรแกรมชั่งน้ำหนักนั้นเป็นโปรแกรมที่เก่ากว่าโปรแกรมของระบบฐานข้อมูล จึงจำเป็นต้องมีการใช้พนักงานเป็นผู้การกรอกข้อมูลที่ได้รับจากโปรแกรมชั่งน้ำหนักมันสำปะหลังเพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลอยู่ตลอด และส่วนที่อยู่ของฐานข้อมูลกับส่วนที่ชั่งน้ำหนักรถบรรทุกนั้นอยู่ในที่ตั้งบริเวณที่ห่างกันอีกด้วย จึงก่อให้เกิดการทำงานของระบบที่มีการทำงานที่ล่าช้าและยังต้องใช้พนักงานในการกรอกข้อมูลอีกด้วย จึงทำให้เกิดผลเสียต่อโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังในการดำเนินงานต่างๆของทางโรงงาน ด้วยเหตุนี้ทางโรงงานจึงต้องการที่จะพัฒนาระบบต่างของทางโรงงานให้มีความรวดเร็วแม่นยำ มีความต่อเนื่องกันของโปรแกรมเพื่อให้เกิดความสะดวกในการดำเนินงานต่างๆของทางโรงงาน

 

 

 

 

 

1.2 แนวทางการพัฒนาโครงงาน

1.              ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบการใช้งานของโปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ระบบการส่งข้อมูลจากระบบของฮาร์ดแวร์เข้ามายังคอมพิวเตอร์โดยผ่านการเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรม  มาตรฐาน RS-232 (Serial Port) การแปลงข้อมูลจากเลขฐานที่รับค่าจากระบบฮาร์ดแวร์เข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อแปลงค่าออกมาเป็นตัวเลขให้ง่ายแก่การนำเลขไปใช้ในการดำเนินการทำงานในระบบของโปรแกรมตามที่ทางโรงงานได้กำหนดไว้ การส่งข้อมูลจากโปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลให้เกิดความต่อเนื่องกันและทำให้มีความรวดเร็วในการส่งข้อมูลเพื่อความสะดวกในการทำงาน

2.              ดำเนินการเขียนโปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุกตามเงื่อนไขที่ได้จัดทำไว้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

3.              นำโปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุกมันสำปะหลังไปทดสอบใช้งาน ทดสอบเพื่อให้มีความสมบูรณ์ของโปรแกรม และเมื่อโปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเกิดข้อผิดพลาดหรือปัญหาก็นำโปรแกรมเรื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกมาแก้ไขข้อผิดพลาดให้บรรลุตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

4.              สรุปผลการในการจัดทำโครงการ และโปรแกรม

5.              จัดทำเอกสารของโปรแกรม และคู่มือในการใช้งานโปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

 

1.3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

  1. เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและง่ายในการทำงานของพนักงาน
  2. เพื่อให้ลดแรงงานในการพิมพ์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของทางโรงงานที่ไม่ต้องจ้างพนักงานมาพิมพ์ข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
  3. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน
  4. เพื่อลดขั้นตอนการทำงานของพนักงาน
  5. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของระบบเครือข่ายในโรงงาน
  6. เพื่อทำให้โปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเกิดความทันสมัยขึ้น

 

 

 

 

 

 

1.4 ขอบเขตของโครงงาน

1. รับค่าข้อมูลจากระบบของฮาร์ดแวร์เข้ามายังคอมพิวเตอร์โดยผ่านการเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรม                มาตรฐาน RS-232 (Serial Port)

2.     แปลงข้อมูลที่ได้รับจาก การเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรม       มาตรฐาน RS-232 (Serial Port) มายัง             คอมพิวเตอร์ เข้าสู่โปรแกรมที่ได้เขียนขึ้นมาให้เป็นข้อมูลตัวเลขเพื่อง่ายแก่การใช้ข้อมูล                 จากระบบฮาร์ดแวร์

3.              แสดงข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกแสดงเข้ามาในโปรแกรม

4.              บันทึกข้อมูลของรถที่บรรทุกมันสำปะหลังบันทึกหมายเลขทะเบียนน้ำหนักรถขณะบรรทุก น้ำหนักรถเปล่า น้ำหนักมันสะปะหลัง ค่าหัวเชื้อแป้งมันสำปะหลัง วันที่รับซื้อมันสำปะหลัง

5.              ประมวลผลและคำนวนข้อมูล ราคามันสำปะหลัง ตามราคาที่รับซื้อ

6.              สามารถสั่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ออกเป็นใบเสร็จรับเงิน-จ่ายเงิน

7.              สามารถดูข้อมูลการบันทึกข้อมูลของผู้ขายมันสำปะหลังย้อนหลังได้

8.              บันทึกและส่งข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการผ่านระบบ network ไปสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อให้ระบบฐานข้อมูลจัดการการบันทึกข้อมูลต่างๆ และส่งข้อมูลให้ระบบต่อๆไป

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.              เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน พนักงานของทางโรงงานสามารถนำเวลาที่ต้องใช้ในขั้นตอนการพิมพ์ข้อมูลไปงานในขั้นตอนอื่นๆได้

2.              ระบบเกิดความเสถียรขึ้น

3.              ลดแรงงานในการพิมพ์ข้อมูล

4.              ลดขั้นตอนในการทำงานของพนักงาน

5.              ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

6.              มีระบบการทำงานของระบบเครือข่ายที่ดีขึ้น

 

7.              โปรแกรมมีความทันสมัยขึ้นเมื่อมีปัญหาสามารถนำกลับมาแก้ไขได้ง่ายกว่าโปรแกรมของเดิมที่โรงงานมีอยู่ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความเก่านำมาแก้ไข และสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมฐานข้อมูลของทางโรงงานที่มีอยู่ได้

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,153,626 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด516,232 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก