lnwshop logo

โปรเจคการค้าอสังหาริมทรัพย์แบบ C2C โดยเชื่อมต่อกับ Google Map Engine

โปรเจคการค้าอสังหาริมทรัพย์แบบ C2C โดยเชื่อมต่อกับ Google Map Engine
โปรเจคการค้าอสังหาริมทรัพย์แบบ C2C โดยเชื่อมต่อกับ Google Map Engine thumbnail 1โปรเจคการค้าอสังหาริมทรัพย์แบบ C2C โดยเชื่อมต่อกับ Google Map Engine thumbnail 2โปรเจคการค้าอสังหาริมทรัพย์แบบ C2C โดยเชื่อมต่อกับ Google Map Engine thumbnail 3โปรเจคการค้าอสังหาริมทรัพย์แบบ C2C โดยเชื่อมต่อกับ Google Map Engine thumbnail 4โปรเจคการค้าอสังหาริมทรัพย์แบบ C2C โดยเชื่อมต่อกับ Google Map Engine thumbnail 5
หมวดหมู่ โปรเจคสำเร็จรูป
ราคา 3,200.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 27 ก.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

โปรเจคเขียนด้วย PHP ใช้ฐานข้อมูล SQL

 เมื่อซื้อสินค้าไฟล์ที่จะได้ครับคือ

- ไฟล์ source code โปรเจคเว็บ php สามารถแก้ไขได้ด้วย Dreamvewer 

- ไฟล์ฐานข้อมูล sql 

- ไฟล์เอกสารรูปเล่มบทที่ 1 - 5

- ไฟล์รูปภาพประกอบการทำโปรเจคอื่นๆ

รายชื่อไฟล์เอกสาร

 Chapter1.doc

Chapter2.doc

Chapter3.doc

Chapter4.doc

Chapter5.doc

กิตติกรรมประกาศ.doc

บทคัดย่อ.doc

บรรณานุกรม.doc

ใบรับรองโครงงาน.doc

ปกในไทย.doc

ปกในอังกฤษ.doc

ปกหน้า.doc

ประวัติผู้จัดทำ.doc

ภาคผนวก.doc

ภาคผนวก_ก.doc

ภาคผนวก_ข.doc

ภาคผนวก_ค.doc

สารบัญ.doc

สารบัญตาราง.doc

สารบัญรูป.doc

ตัวอย่างข้อมูลในไฟล์เอกสาร

บทที่ 1

 

บทนำ

 

1.1 ที่มาของโครงการ

                ในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาระบบแผนที่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมามากมายเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบนำทางในรถยนต์ แผนที่บนมือถือ แผนที่บนเว็บไซต์ เป็นต้น Google Map เป็นอีกบริการหนึ่งของ Google ที่ให้บริการด้านแผนที่บนเว็บไซต์ฟรี สามารถเปลี่ยนมุมมองได้หลายแบบทั้งแบบแผนที่แบบเส้นทางถนน แบบแผนที่ภาพจากดาวเทียม และแผนที่แบบผสม ทำให้ดูแผนที่ได้ง่าย และยังสามารถนำแผนที่จาก GoogleMap มาใช้ในแอปพลิเคชั่นได้ ด้วยการเขียนโปรแกรมติดต่อ Google Map API ซึ่งโครงงานนี้จะพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบบ C2C(Customer to Customer) คือเว็บไซต์ประกาศขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น ประกาศขายบ้าน คอนโด หรือ ประกาศให้เช่าบ้าน หอพัก หรือ คอนโด ซึ่งผู้ลงประกาศจะสามารถระบุสถานที่ของที่ตั้งลงในแผนที่ด้วยการปักมุดลงบนแผนที่ได้เลย ผู้สนใจสามารถที่จะดูสถานที่ตั้งได้โดยง่าย และยังสามารถค้นหาที่ตั้งที่ลงประกาศได้จากแผนที่ ซึ่งเกิดความสะดวกอย่างมากในการค้นหา เพราะผู้ที่ต้องการซื้อหรือเช่าบ้าน จะสามารถเลือกดูเฉพาะในเขตที่ต้องการได้ง่ายและยังสามารถเห็นที่อยู่และเส้นทางได้อย่างจัดเจนกว่าแผนที่ทั่วไป ซึ่งต่างจากเว็บประกาศขายทั่วไป ที่ผู้ประกาศต้องเขียนแผนที่ขึ้นเอง และไม่สามารถค้นหาจากแผนที่ได้

                ความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาระบบนี้ คือความรู้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ ความรู้ทางด้านพิกัดแผนที่ การเขียนโปรแกรมติดต่อ Google Map API โดยใช้ภาษา Java Script ใช้ภาษาแบบเป็น Server Side Script ในการติดต่อฐานข้อมูลด้วยภาษา PHP ฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลใช้ MySQL การออกแบบหน้าเว็บไซต์จะใช้ HTML ร่วมกับ CSS ในการจัดหน้าเว็บทั้งหมด และยังใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบ AJAX เพื่อให้เว็บโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ดีขึ้น

 

 

 

 

1.2    แนวทางการพัฒนาโครงงาน

1.              ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

2.              วิเคราะห์หาข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการประกาศขายหรือประกาศให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

3.              วิเคราะห์และออกแบบระบบการประกาศขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

4.              ศึกษาและวิเคราะห์วิธีการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้

5.              พัฒนาโปรแกรมและตรวจสอบความถูกต้องของระบบควบคู่กันไป

6.              สรุปผลการทำงานและข้อเสนอแนะ

7.              จัดทำเอกสารของโครงงานและคู่มือการใช้งาน

1.3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

เพื่อพัฒนาโปรแกรม ระบบบริการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะ

1.              เพื่อเป็นเว็บไซต์สำหรับประกาศขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

2.              เพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย นายหน้า บริษัทอสังหาริมทรัพย์

3.              เพื่อให้เจ้าของเว็บไซต์มีรายได้จากค่าโฆษณาจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ที่สนใจลงโฆษณาผ่านเว็บ

4.              เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถระบุที่ตั้งในแผนที่ได้ และค้นหาที่ตั้งจากแผนที่ได้โดยง่าย ในการค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจ

1.4    ขอบเขตของโครงงาน

1.              ส่วนผู้เข้าชมทั่วไป

-                   ดูรายการที่ถูกประกาศ

-                   ค้นหารายการที่ถูกประกาศ

-                   ค้นหารายการจากแผนที่

2.              ส่วนของสมาชิก

-                   ประกาศขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยสามารถปักมุดที่อยู่ลงบนแผนที่

-                   ยกเลิกและแก้ไขการประกาศ

-                   แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

-                   ดูระยะห่างจากระหว่างที่อยู่ของสมาชิก กับอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจ

-                   หาเส้นทางการเดินทางจากที่อยู่ของสมาชิก กับอสังหาริมทรัพย์

3.              ผู้ดูแลระบบ

-                   จัดการข้อมูลรายการที่ถูกประกาศ

-                   จัดการข้อมูลสมาชิก

1.5    ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ซอฟต์แวร์บริการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งระบบดังกล่าวจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจดังต่อไปนี้

1.              เป็นเว็บไซต์สำหรับประกาศขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

2.              เป็นแหล่งรวมข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย นายหน้า บริษัทอสังหาริมทรัพย์

3.              ให้เจ้าของเว็บไซต์มีรายได้จากค่าโฆษณาจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ที่สนใจลงโฆษณาผ่านเว็บ

อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถระบุที่ตั้งในแผนที่ได้ และค้นหาที่ตั้งจากแผนที่ได้โดยง่าย ในการค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจ

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,153,626 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด516,232 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก