lnwshop logo

โปรเจคระบบงานขายและสั่งซื้อวัตถุดิบธุรกิจเบเกอรี่

โปรเจคระบบงานขายและสั่งซื้อวัตถุดิบธุรกิจเบเกอรี่
โปรเจคระบบงานขายและสั่งซื้อวัตถุดิบธุรกิจเบเกอรี่ thumbnail 1โปรเจคระบบงานขายและสั่งซื้อวัตถุดิบธุรกิจเบเกอรี่ thumbnail 2โปรเจคระบบงานขายและสั่งซื้อวัตถุดิบธุรกิจเบเกอรี่ thumbnail 3โปรเจคระบบงานขายและสั่งซื้อวัตถุดิบธุรกิจเบเกอรี่ thumbnail 4โปรเจคระบบงานขายและสั่งซื้อวัตถุดิบธุรกิจเบเกอรี่ thumbnail 5โปรเจคระบบงานขายและสั่งซื้อวัตถุดิบธุรกิจเบเกอรี่ thumbnail 6โปรเจคระบบงานขายและสั่งซื้อวัตถุดิบธุรกิจเบเกอรี่ thumbnail 7โปรเจคระบบงานขายและสั่งซื้อวัตถุดิบธุรกิจเบเกอรี่ thumbnail 8โปรเจคระบบงานขายและสั่งซื้อวัตถุดิบธุรกิจเบเกอรี่ thumbnail 9
หมวดหมู่ โปรเจคสำเร็จรูป
ราคา 2,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 27 ก.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

โปรเจคเขียนด้วย VB6 ใช้ฐานข้อมูล Access 

 เมื่อซื้อสินค้าไฟล์ที่จะได้ครับคือ

- ไฟล์ source code โปรเจค Visual Basic

- ไฟล์ฐานข้อมูล Access 

- ไฟล์เอกสารรูปเล่มบทที่ 1 - 5

- ไฟล์รูปภาพประกอบการทำโปรเจคอื่นๆ

รายชื่อไฟล์เอกสารที่จะได้รับดังนี้


กิตติกรรมประกาศ.doc

บทคัดย่อไทย.doc

บทคัดย่ออังกฤษ.doc

บทที่1.doc

บทที่ 3.doc

บทที่ 4.doc

บทที่ 5.doc

บทที่  2.doc

บรรณานุกรม.doc

ปกในไทย.doc

ปกในอังกฤษ.doc

ปกหน้า.doc

ประวัติผู้จัดทำโครงงาน.doc

ภาคผนวก ก.doc

ภาคผนวก ข.doc

ภาคผนวก ค.doc

ภาคผนวก.doc

สารบัญ.doc

สารบัญตาราง.doc

สารบัญรูป.doc

 

ตัวอย่างข้อมูลในไฟล์เอกสารดังนี้

บทที่1

 

บทนำ

 

1.1  ที่มาของโครงงาน

จากการที่ได้ไปศึกษาข้อมูลทางด้านการจัดการพัสดุคงคลังของร้านเบสท์เบเกอรี่ พบว่าพัสดุคงคลังเป็นรายการสินทรัพย์ที่สำคัญรายการหนึ่ง และเนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการทำ เบเกอรี่เป็นวัตถุดิบที่มีอายุการใช้งานสั้น ซึ่งถ้าการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วจะส่งผลกระทบไปถึงการดำเนินงานและความสำเร็จของร้านได้ การเก็บวัตถุดิบเหล่านั้นไว้ในสต๊อกน้อยเกินไปอาจเกิดปัญหาวัตถุดิบไม่พอใช้และอาจจะส่งผลให้สินค้าไม่พอขาย นั่นหมายถึงการเสียโอกาสที่จะได้รับกำไรจากการขายสินค้านั้น นอกจากนั้น ยังทำให้เกิดการหยุดชะงักหรือความไม่คล่องตัวในการดำเนินงาน ซึ่งนับว่าเป็นความเสียหายต่อร้านเบสท์เบเกอรี่เป็นอย่างมาก แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าร้านเบสท์เบเกอรี่ ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวโดยวิธีการจัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าไว้ใน สต๊อกมากจนเกินไป นอกจากจะทำให้เงินทุนจมอยู่ในพัสดุคงคลังแล้วยังก่อให้เกิดต้นทุนด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกมากมาย เช่น ต้นทุนการดูแลรักษา ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากสินค้าเสื่อมสภาพ การเสียรายได้เนื่องจากสินค้าหมดอายุ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการมีพัสดุคงคลังในปริมาณที่น้อยเกินไปหรือมากเกินไปก็ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อร้านเบสท์เบเกอรี่ทั้งสิ้น

                จากปัญหาที่ได้พบ โครงงานระบบงานขายและสั่งซื้อวัตถุดิบธุรกิจเบเกอรี่ จึงเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว คือจะช่วยลดความยุ่งยากและช่วยตัดสินใจในการสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสม และช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับร้านเบสท์เบเกอรี่ ในการสืบค้นข้อมูลสินค้าหรือวัตถุดิบที่อยู่ในคลังสินค้าได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งมีระบบการคำนวณปริมาณวัตถุดิบสำหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบอีกด้วย นอกเหนือจากการรับคำสั่งซื้อและคำนวณเงินรับจากคำสั่งซื้อ

 

1.2  แนวทางการพัฒนาโครงงาน

1.2.1  ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแบบพัสดุคงคลังเพื่อที่จะได้นำมาประยุกต์ใช้กับระบบบริหารและควบคุมการผลิตธุรกิจเบเกอรี่

1.2.2  วิเคราะห์หาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบพัสดุคงคลัง เช่น ข้อมูล   การสั่งซื้อ การจัดเก็บรักษา และปริมาณการใช้วัตถุดิบในการทำเบเกอรี่

1.2.3  วิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารและควบคุมการผลิตธุรกิจเบเกอรี่

1.2.4  วิเคราะห์ ออกแบบและสร้างฐานข้อมูล

1.2.5  ศึกษาและวิเคราะห์วิธีการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ให้ใช้งานง่าย

1.2.6  พัฒนาโปรแกรมและตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม

1.2.7  ทดสอบโปรแกรมว่าใช้งานได้จริงตามเงื่อนไขที่วางไว้หรือไม่

1.2.8  แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมหากพบว่ามีข้อผิดพลาดจากขั้นตอนการทดสอบ

1.2.9  สรุปผลการทำงานและข้อเสนอแนะ

1.2.10  จัดทำเอกสารของโครงงานและคู่มือการใช้งาน

 

1.3  วัตถุประสงค์ของโครงงาน

                เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานขายและสั่งซื้อวัตถุดิบธุรกิจเบเกอรี่โดยที่ระบบดังกล่าวจะสามารถ

1.3.1  ช่วยให้ร้านเบสท์เบเกอรี่สามารถจัดเก็บข้อมูลสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

1.3.2  ช่วยให้ร้านเบสท์เบเกอรี่สามารถสืบค้นข้อมูลสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างสะดวก

1.3.3  ช่วยในการคำนวณปริมาณวัตถุดิบสำหรับใช้ในการตัดสินใจสั่งซื้อวัตถุดิบ และการผลิตสินค้า

1.3.4  ช่วยในการตัดสินใจสั่งซื้อวัตถุดิบ และการผลิตสินค้า

 

1.4  ขอบเขตของโครงงาน

                1.4.1  เจ้าของร้าน

                                1.4.1.1  จัดเก็บข้อมูลสินค้าและวัตถุดิบได้

                                1.4.1.2  สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสินค้าและวัตถุดิบได้

                                1.4.1.3  สามารถออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบได้

                                1.4.1.4  สามารถเรียกดูข้อมูลสินค้าและวัตถุดิบได้

                                1.4.1.5  สามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าและวัตถุดิบในสต๊อกได้

                                1.4.1.6  สามารถรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าได้

                                1.4.1.7  สามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าได้

                                1.4.1.8  สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าได้

                                1.4.1.9  สามารถคำนวณปริมาณการใช้วัตถุดิบในแต่ละครั้งที่มีคำสั่งซื้อเข้ามาเพื่อช่วยในการตัดสินใจสั่งซื้อวัตถุดิบได้

                                1.4.1.10  สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิตได้

                1.4.2  พนักงานหน้าร้าน

                                1.4.2.1  สามารถรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าได้

                                1.4.2.2  สามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าได้

                                1.4.2.3  สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าได้

                                1.4.2.4  สามารถจัดเก็บข้อมูลสินค้าและวัตถุดิบได้

                                1.4.2.5  สามารถตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบที่มีอยู่ในสต๊อกได้

                                1.4.2.6  สามารถคำนวณปริมาณการใช้วัตถุดิบในแต่ละครั้งที่มีคำสั่งซื้อเข้ามาได้

 

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                ได้ซอฟต์แวร์ระบบงานขายและสั่งซื้อวัตถุดิบธุรกิจเบเกอรี่ โดยที่ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะ

                1.5.1  เพิ่มความรวดเร็วและความสะดวกในการขายสินค้าได้มากขึ้น

                1.5.2  สามารถคำนวณราคาสินค้าและออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น

                1.5.3  เพิ่มความรวดเร็วในการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาการผลิตสินค้า

                1.5.4  เพิ่มความรวดเร็วในการคำนวณปริมาณการใช้วัตถุดิบในการผลิตแต่ละครั้ง

                1.5.5  ช่วยในการตัดสินใจสั่งซื้อวัตถุดิบและการผลิตสินค้าได้

                1.5.6  สามารถจัดเก็บข้อมูลสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

                1.5.7  ช่วยลดความยุ่งยากจาการจัดเก็บข้อมูลด้วยการจดบันทึกลงในกระดาษ

                1.5.8  ช่วยลดทรัพยากรกระดาษในการจัดเก็บข้อมูล

 

                1.5.9  สามารถสืบค้นข้อมูลสินค้าและวัตถุดิบได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
ทำสต๊อควัตถุดิบร้านซูชิ
พอดีอยากทำโปรเจคการสต้อควัตถุดิบร้านอาหารญี่ปุ่น เช่นปลา หอย ไข่แซลมอน ไข่กุ้ง อะไรประมานนี้อ่ะค่ะ พอจะมีคำตอบให้ไหมคะ ว่าจะต้องทำยังไง
พรพิมล
พรพิมล
110.168.70.x
2 ส.ค. 2560 22:58 น.
สั่งซื้อโปรแกรมค่ะ
สั่งซื้อได้ใช่มัยค่ะ ช่วยตอบกลับด้วยน่ะค่ะ
เรไร
เรไร
1.47.0.x
30 มี.ค. 2557 07:28 น.
สนใจโปรเจคนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยมั๊ยคะ
สนใจโปรเจคนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยมั๊ยคะ รบกวสอบถามค่ะ
Finz Aura Thailand
Finz Aura Thailand
203.130.150.x
17 ก.พ. 2557 15:39 น.
สั่งซื้อได้สินค้าส่งทางเมลย์ได้ทันทีค่ะ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
18 ก.พ. 2557 09:51 น.
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,154,265 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด516,488 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก