lnwshop logo

โปรเจคระบบจัดการห้องซ้อมดนตรีออนไลน์

โปรเจคระบบจัดการห้องซ้อมดนตรีออนไลน์
โปรเจคระบบจัดการห้องซ้อมดนตรีออนไลน์ thumbnail 1โปรเจคระบบจัดการห้องซ้อมดนตรีออนไลน์ thumbnail 2โปรเจคระบบจัดการห้องซ้อมดนตรีออนไลน์ thumbnail 3โปรเจคระบบจัดการห้องซ้อมดนตรีออนไลน์ thumbnail 4โปรเจคระบบจัดการห้องซ้อมดนตรีออนไลน์ thumbnail 5โปรเจคระบบจัดการห้องซ้อมดนตรีออนไลน์ thumbnail 6โปรเจคระบบจัดการห้องซ้อมดนตรีออนไลน์ thumbnail 7โปรเจคระบบจัดการห้องซ้อมดนตรีออนไลน์ thumbnail 8โปรเจคระบบจัดการห้องซ้อมดนตรีออนไลน์ thumbnail 9
หมวดหมู่ โปรเจคสำเร็จรูป
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 27 ก.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

ระบบพัฒนาด้วย Dreamviewer โดยใช้ภาษา php

ระบบนี้ไฟล์เล่มเป็น word 

มีไฟล์พาเวอร์พ้อย สำหรับนำเสนอผลงาน

บทที่  1 

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการทำงานหรือจัดการเกี่ยวกับงานต่างๆทั้งเก็บข้อมูล การส่งข้อมูล และทำระบบ ทำให้ธุรกิจต่างๆสามารถที่จะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และมีการขยายสินค้าหรือลูกค้าให้กว้างขึ้น ซึ่งทางเราได้เล็งเห็นธุรกิจหนึ่ง คือธุรกิจห้องซ้อมดนตรีและขายเครื่องดนตรี ที่มีการจัดการการรอคิวของแต่ละวงที่มาซ้อมดนตรี และการขายเครื่องดนตรีให้มีการจัดการที่ดีขึ้นขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น ทางเราจึงอยากจะจัดทำระบบการจองห้องซ้อมดนตรีและขายเครื่องดนตรีออนไลน์ เพื่อทำให้การจัดการของธุรกิจนี้ง่ายขึ้นและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาเว็บไซต์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากในการขายสินค้าต่างๆหรือทำระบบ

ในปัจจุบันความเจริญและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตก็เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันไม่แพ้สื่อทางโทรทัศน์ดังนั้นการขายสินค้าหรือการจัดการระบบการจองผ่านสื่อทางอินเตอร์เน็ตเพื่อความสะดวกในการจองสินค้าสั่งซื้อสินค้าตรวจสอบราคาสินค้าเพื่อเป็นตัวทางเลือกในการตัดสินใจและการสั่งซื้อสินค้าพร้อมทั้งอาจทำให้รู้จักผ่านสื่อทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นประโยชน์ทางการตลาดอีกทางด้านหนึ่งด้วย

 

1.2วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบการจองห้องซ้อมดนตรีและขายเครื่องดนตรี โดยเว็บแอปพลิเคชั่น

1.2.2 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดการระบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายเครื่องดนตรี และจองห้องซ้อมดนตรี

 

1.3ขอบเขตของโครงงาน

ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นเว็บแอพพลิเคชั่น สำหรับ การบริหารจัดการการจองห้องซ้อมดนตรีและขายเครื่องดนตรีออนไลน์ โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานแต่ละส่วนดังต่อไปนี้

 

1.3.1ระบบการจองห้องซ้อมดนตรี

ซึ่งสามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

1)เจ้าของร้านหรือผู้ดูแลระบบ

2)สมาชิก

3)บุคคลทั่วไป

1.3.1.1เจ้าของร้านหรือผู้ดูแลระบบ

1.3.1.1.1 ความสามารถในการแก้ไขและการเข้าถึงข้อมูลห้องซ้อมดนตรี  

1) สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลของห้องซ้อมดนตรี ดังต่อไปนี้

1.1)รหัสห้องซ้อมดนตรี

1.2)ชื่อห้องซ้อมดนตรี

1.3)ขนาดของห้องซ้อมดนตรี

1.4)จำนวนเครื่องดนตรีและเครื่องเสียง

            2) สามารถค้นหาข้อมูลห้องซ้อมดนตรี ภายในร้านได้เพื่อตรวจสอบจำนวนห้องที่ว่างหรือห้องที่กำลังใช้บริการอยู่ 

       3) สามารถดูข้อความที่สมาชิกส่งมาได้

1.3.1.1.2 การจองห้องซ้อมดนตรี

1) สามารถจองหรือกำหนดห้องซ้อมดนตรีให้แก่ลูกค้าได้

2) สามารถกำหนดระยะเวลาในการใช้บริการห้องซ้อมดนตรีได้

3) สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าใช้ห้องซ้อมดนตรีได้

                       1.3.1.1.3 การชะรำเงินห้องซ้อมดนตรี

1) สามารถกำหนดราคาต่อหน่วยของห้องซ้อมดนตรีได้

2) สามารถออกใบเสร็จการชำระเงินให้กับลูกค้าที่ใช้บริการได้

3) สามารถตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าที่ใช้บริการได้

                       1.3.1.1.4 ระบบจัดการสมาชิก

1) สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย

1.1) รหัสสมาชิก

1.2) ชื่อ – นามสกุล

1.3) ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

1.4) อีเมล์

1.5) เบอร์โทรศัพท์

     2) สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ต้องการแจ้งให้กับลูกค้าทราบ โดยสามารถแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ 2 ทาง ดังนี้

2.1) ประกาศผ่านทางเว็บไซต์

2.2) ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ทาง อีเมล์ ให้กับลูกค้า

   3) สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข สาระน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับการใช้เครื่องดนตรีผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าได้ศึกษาเรียนรู้ ซึ่งรูปแบบในการนำเสนอสาระน่ารู้ให้กับลูกค้า ประกอบด้วย

3.1) บทความ หรือ ข่าวสารต่างๆ บนเว็บไซต์

3.2)  วีดีโอ ประกอบการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การสอนวิธีการเล่น เป็นต้น

1.3.1.1.5  สามารถออกรายงาน ดังต่อไปนี้

1)รายงานการจองประกอบด้วย

1.1)ชื่อห้องซ้อมดนตรี

1.2) สรุปการจองเป็น รายวัน รายเดือน และรายปี

2)รายงานข้อมูลห้องซ้อมดนตรีประกอบด้วย

2.1) ห้องซ้อมดนตรีทั้งหมด

2.2)การใช้บริการและรายชื่อผู้เข้าใช้ห้องซ้อมดนตรี

3)รายงานข้อมูลสมาชิก ประกอบด้วย

3.1) รายชื่อสมาชิกทั้งหมด

1.3.1.2 สมาชิก

1.3.1.2.1 สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ได้ 

สามารถ Login เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ได้

                           1.3.1.2 .2 สามารถดู แก้ไขข้อมูลของสมาชิก ประกอบด้วย

1)ชื่อ – นามสกุล

2)วัน เดือน ปี เกิด

3)ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

4)อีเมล์

5)เบอร์โทรศัพท์

                               1.3.1.2.3 สามารถดูรายละเอียดห้องซ้อมดนตรีได้ 

1)รหัสห้องซ้อมดนตรี

2)ชื่อซ้อมดนตรี

3)ประเภทห้องซ้อมดนตรี

      1.3.1.2.4 สามารถส่งข้อความเพื่อสอบถามรายละเอียดของเครื่องดนตรีและห้องซ้อมดนตรี

        1.3.1.2.5 สามารถสั่งจองห้องซ้อมดนตรีผ่านทางเว็บไซต์ได้ เมื่อมีการยืนยันการสั่งจอง ระบบจะพิมพ์ใบเสร็จการชำระเงินให้กับสมาชิก

 

 

1.3.1.3 บุคคลทั่วไป

1.3.1.3.1 สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้

1.3.1.3.2 สามารถดูรายละเอียดห้องซ้อมดนตรีได้  ซึ่งจะค้นหาตามคำสำคัญดังนี้

1)ชื่อห้องซ้อมดนตรี

2)ประเภทห้องซ้อมดนตรี

3)ราคาห้องซ้อมดนตรี

 

 

 

 

 

1.3.2 ระบบการขายเครื่องดนตรี

ซึ่งสามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

1) เจ้าของร้านหรือผู้ดูแลระบบ

2) สมาชิก

3) บุคคลทั่วไป

1.3.2.1 เจ้าของร้านหรือผู้ดูแลระบบ

1.3.3.2.1.1 ความสามารถในการแก้ไขและการเข้าถึงข้อมูลเครื่องดนตรี

1) สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลของเครื่องดนตรี ดังต่อไปนี้

1.1รหัสเครื่องดนตรี

                                                   1.2 ชื่อเครื่องดนตรี

1.3 ประเภท ได้แก่ ดีด สี ตี เป่า

                                                   1.4 ราคา

                                    1.3.3.2.1.2 การจัดการการชำระเงิน

                                       1) สามารถคำนวณเงินในการซื้อของลูกค้าได้

                                       2) สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข รายการขายให้กับลูกค้าได้

                                       3) สามารถออกใบเสร็จการชำระเงินให้กับลูกค้าได้

                                       4) สามารถตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าได้

                       

  1.3.3.2.1.4 สามารถออกรายงาน ดังต่อไปนี้

1) รายงานการขาย ประกอบด้วย

1.1) เครื่องดนตรีที่ขายดีที่สุด 10 อันดับ

1.2) ชื่อเครื่องดนตรีและห้องซ้อมดนตรี

1.3) สรุปการขายเป็น รายวัน รายเดือน และรายปี

2) รายงานข้อมูลเครื่องดนตรีและห้องซ้อมดนตรีประกอบด้วย

2.1) เครื่องดนตรีและห้องซ้อมดนตรีทั้งหมด

2.2) เครื่องดนตรีที่กำลังจะหมด

2.3) การใช้บริการและรายชื่อผู้เข้าใช้ห้องซ้อมดนตรี

3) รายงานข้อมูลสมาชิก ประกอบด้วย

3.1) รายชื่อสมาชิกทั้งหมด

3.2) การสมัครสมาชิกใหม่ 

1.3.3.2.2 สมาชิก

1.3.3.2.2.1 สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ได้ และระบบจะทำการส่ง E-mail ยืนยันการเป็นสมาชิกให้กับสมาชิก

1.3.3.2.2.2สามารถ Login เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ได้

1.3.3.2.2.3สามารถดู แก้ไขข้อมูลของสมาชิก ประกอบด้วย

1)ชื่อ – นามสกุล

2)วัน เดือน ปี เกิด

3)ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

4)อีเมล์

5)เบอร์โทรศัพท์

                        1.3.3.2.2.4 สามารถดูรายละเอียดเครื่องดนตรีได้ดังนี้

1)รหัสเครื่องดนตรี

2)ชื่อเครื่องดนตรี

3)ประเภทเครื่องดนตรี

1.3.3.2.2.5สามารถส่งข้อความเพื่อสอบถามรายละเอียดของเครื่องดนตรี

1.3.3.2.2.6สามารถดูประกาศข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ได้ เช่น

          1.3.3.2.2.7  สามารถสั่งซื้อเครื่องดนตรี ผ่านทางเว็บไซต์ได้ เมื่อมีการยืนยันการสั่งซื้อ ระบบจะพิมพ์ใบเสร็จการชำระเงินให้กับสมาชิก

                        1.3.3.2.2.8   สามารถสั่งจองห้องซ้อมดนตรี ผ่านทางเว็บไซต์ได้ เมื่อมีการยืนยันการสั่งจอง ระบบจะพิมพ์ใบเสร็จการชำระเงินให้กับสมาชิก

 

 

1.3.3.2.3  บุคคลทั่วไป

                   3.2.3.1 สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้

                   3.2.3.2 สามารถดูรายการสินค้าได้

1)ชื่อเครื่องดนตรี

2)ประเภทเครื่องดนตรี

3)ราคาเครื่องดนตรี

                   3.2.3.3 สามารถดูประกาศข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ได้ เช่น

1)บทความ ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับการเล่นดนตรีและเครื่องดนตรี

 

1.3.3 ระบบลงทะเบียนเรียนดนตรี

ซึ่งสามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

1)เจ้าของร้านหรือผู้ดูแลระบบ

2)สมาชิก

3)บุคคลทั่วไป

 

               1.3.3.3.1 เจ้าของร้านหรือผู้ดูแลระบบ

1.3.3.3.1.1 ความสามารถในการแก้ไขและการเข้าถึงข้อมูลการลงทะเบียน  

1) สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน  ดังต่อไปนี้

1.1)รหัสวิชา

1.2)ชื่อวิชา

1.3)จำนวนผู้เข้าเรียน

1.4)สถานที่ วันและเวลา

            2) สามารถค้นหาข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบวิชาที่มีการลงทะเบียนของแต่ละวิชานั้นๆ โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขในการค้นหาได้ ดังนี้

2.1)รหัสวิชา

2.2)ชื่อวิชา

2.3)อาจารย์ผู้สอน

       3) สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข หรือ ตอบกระทู้บนกระดานสนทนาได้  1.3.3.3.2 การลงทะเบียน

1) สามารถกำหนดวิชาให้แก่ผู้ที่เข้ามาเรียนได้

2) สามารถกำหนดจำนวนผู้เข้าเรียนได้

3) สามารถกำหนดสถานที่ วันและเวลาในการเรียน

                               1.3.3.3.3   การชะรำเงินในการลงทะเบียน

1) สามารถกำหนดราคาต่อหน่วยของแต่ละวิชาได้

2) สามารถออกใบเสร็จการชำระเงินให้กับผู้เข้าเรียนได้

3) สามารถตรวจสอบการชำระเงินของผู้เข้าเรียนได้

                       1.3.3.3.1.4 ระบบจัดการสมาชิก

1) สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย

1.1) รหัสสมาชิก

1.2) ชื่อ – นามสกุล

1.3) ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

1.4) อีเมล์

1.5) เบอร์โทรศัพท์

     2) สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ต้องการแจ้งให้กับลูกค้าทราบ โดยสามารถแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ ดังนี้

2.1 ประกาศผ่านทางเว็บไซต์

 

 

 

3.3.1.5 สามารถออกรายงาน ดังต่อไปนี้

1)รายงานการลงทะเบียน ประกอบด้วย

1.1) ผลการลงทะเบียน

1.2) วิชาที่ลงทะเบียนมาก-น้อยที่สุด

1.3) สรุปการลงทะเบียนเป็น รายวัน รายเดือน และรายปี

2)รายงานข้อมูลวิชาประกอบด้วย

2.1) วิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด

2.2) เครื่องดนตรีที่ใช้สอน

2.3) รายชื่อผู้เข้าเรียนแต่ละวิชา

3)รายงานข้อมูลสมาชิก ประกอบด้วย

3.1) รายชื่อสมาชิกทั้งหมด

3.2) การสมัครสมาชิกใหม่ 

1.3.3.3.2สมาชิก

 

1.3.3.3.2.1สามารถสมัครสมาชิกและสามารถ Login เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ได้

1.3.3.3.2.2สามารถดู แก้ไขข้อมูลของสมาชิก ประกอบด้วย

1)ชื่อ – นามสกุล

2)ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

3)อีเมล์

4)เบอร์โทรศัพท์

1.3.3.3.2.3สามารถดู ค้นหา วิชาที่เปิดสอนได้  ซึ่งจะค้นหาตามคำสำคัญดังนี้

1)รหัสวิชา

2)ชื่อวิชา

3)อาจารย์ผู้สอน

1.3.3.3.2.4สามารถส่งข้อความเพื่อสอบถามรายละเอียดของการลงทะเบียน

1.3.3.3.2.5สามารถลงทะเบียนเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ได้ เมื่อมีการยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะพิมพ์ใบเสร็จการชำระเงินให้กับสมาชิก

 

3.3.3 บุคคลทั่วไป

3.3.3.1 สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้

3.3.3.2 สามารถดูวิชาที่เปิดสอนได้ดังนี้

1)รหัสวิชา

2)ชื่อวิชา

3)อาจารย์ผู้สอน

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,154,265 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด516,488 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก