lnwshop logo

โปรเจคจบระบบร้านขายยาออนไลน์

โปรเจคจบระบบร้านขายยาออนไลน์
โปรเจคจบระบบร้านขายยาออนไลน์ thumbnail 1โปรเจคจบระบบร้านขายยาออนไลน์ thumbnail 2โปรเจคจบระบบร้านขายยาออนไลน์ thumbnail 3โปรเจคจบระบบร้านขายยาออนไลน์ thumbnail 4
หมวดหมู่ โปรเจคสำเร็จรูป
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 6 ก.ค. 2558
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

 

โปรเจคพัฒนาด้วยโปรแกรม Dreamvewer ทดสอบระบบบน Appserv

ใช้ภาษา php ในการพัฒนาระบบ ใช้ฐานข้อมูล mysql บน phpmyadmin

ไฟล์ที่จะได้รับคือ ไฟล์ซอสโค้ด php ไฟล์ฐานข้อมูล .sql ไฟล์รูปเล่มรายงาน สารบรรณและบทที่ 1-5 

 

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ร้านขายยา คือ สถานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ เพื่อขายยาเพื่อบำบัดและรักษาโรค ทั่วไป เป็นร้านขายยาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขายให้กับบุคคลทั่วไปและนิสิตนักศึกษา นอกจากนั้นยังรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยา จำหน่ายยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง ปัจจุบันร้านขายยาตั้งอยู่ที่ 216 ม.1 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44105

ร้านขายยาศาลายาฟาร์มาซีเป็นร้านขายยาที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2548 และตั้ง อยู่ เลขที่ 216 หมู่ 1 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้จักการร้านขายยาชื่อ เภสัชกรหญิงสุรัสวดี ภูพลผัน ซึ่งระบบการบริหารจัดการของร้านขายยา ยังเป็นการจัดเก็บข้อมูลต่างๆเป็นแบบสมุดบันทึกและแฟ้มเอกสารข้อมูลการซื้อขายการขายยังเป็นการจดบันทึกทำให้การค้นหาข้อมูลไม่สะดวกและไม่รวดเร็วเท่าที่ควรความไม่มั่นคงของข้อมูลข้อมูลเกิดการสูญหายและการประกาศข่าวสารต่างๆยังคงติดตามหน้าร้านทำให้บางครั้งลูกค้าทั้งประจำและลุกค้ารายใหม่ไม่สามารถรับรู้ข่าวสารได้

จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาและต้องการที่จะพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเจ้าของกิจการให้ได้มาก เพื่อที่เผยแพร่ข้อมูลของร้านให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและง่ายในการสั่งซื้อ เช่น การค้นหาสินค้าที่ต้องการ การแจ้งข่าวสารต่างๆ การตรวจสอบข้อมูลของสินค้า สามารถทำการผ่านทางเว็บไซต์ได้ดังนั้นผู้ศึกษาจึงจัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อให้ร้านขายยาศาลายาฟาร์มาซีลดปัญหาที่เกิดภายในร้านลูกค้าและผู้จำหน่ายให้พัฒนาร้านขายยาศาลายาฟาร์มาซีมีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบซื้อขายยาออนไลน์ ร้านศาลายาฟาร์มาซี อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

2

1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน

ระบบร้านขายยาศาลายาฟาร์มาซี ผู้ศึกษาได้กำหนดขอบเขตของการออกแบบ และพัฒนาระบบงานไว้ โดยแบ่งเป็นระบบงานต่างๆ ดังนี้

1.3.1 ระบบจัดการสินค้า โดยระบบสามารถดำเนินงานได้ดังนี้

1.3.1.1 สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสินค้าได้

1.3.1.2 สามารถค้นหา / แสดงข้อมูลสินค้าได้

1.3.1.3 สมารถบันทึกข้อมูลสินค้าได้

1.3.2 ระบบการสมัครสมาชิก โดยระบบสามารถดำเนินงานได้ดังนี้

1.3.2.1 สามารถทำการเก็บข้อมูลสมาชิก

1.3.2.2 สามารถทำการเพิ่ม ลบ แก้ไขสมาชิก

1.3.2.3 สามารถค้นหา / แสดงข้อมูลสมาชิกได้

1.3.3 ระบบขาย โดยระบบสามารถดำเนินงานได้ดังนี้

1.3.3.1 ระบบขายหน้าร้าน

1.3.3.1.1 สามารถคำนวณค่าใช้จ่าย ของลูกค้าได้

1.3.3.1.2 สามารถทำการเพิ่มรายการขายโดยใช้ระบบสแกนบาร์โค๊ด

1.3.3.1.3 สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าได้

1.3.3.2 ระบบขายออนไลน์

1.3.3.2.1 สามารถทำการ เพิ่ม ลบ ข้อมูลได้

1.3.3.2.2 สามารถค้นหา / แสดงข้อมูลสินค้า

1.3.3.2.3 สามารถทำการสมัครสมาชิกได้

1.3.4 ระบบแจ้งการชำระเงิน โดยระบบสามารถดำเนินงานได้ดังนี้

1.3.4.1 สามารถบันทึกการแจ้งชำระได้

1.3.5 ระบบการรับชำระเงิน โดยระบบสามารถดำเนินงานได้ดังนี้

1.3.5.1 สามารถคำนวณยอดขายและแสดง

1.3.6 ระบบจัดส่งสินค้า โดยระบบสามารถดำเนินงานได้ดังนี้

1.3.6.1 สามารถบันทึกการจัดส่งสินค้าได้

1.3.7 ระบบออกรายงาน โดยระบบสามารถดำเนินงานได้ดังนี้

1.3.7.1 รายงานสินค้า

1.3.7.2 ออกรายงานลูกค้า

1.3.7.3 ออกรายงานการขายสินค้า

1.3.7.4 ออกรายงานการชำระเงิน

1.3.7.5 ออกรายงานผู้ใช้ระบบ

3

1.3.7.5 ออกรายงานการจัดส่ง

1.3.8 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.3.9 สามารถจัดทำสมุดเยี่ยม

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือในการดำเนินงาน

4.1 ฮาร์ดแวร์

4.1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง ดังรายละเอียดดังนี้

4.1.1.1. CPU Pentium 4 ตั้งแต่ 2.0 GHz ขึ้นไป

4.1.1.3. RAM ตั้งแต่ 256 MB

4.1.1.4.Hard disk 60 GB

4.1.2. เครื่อง Printer hp จำนวน 1 เครื่อง

4.1.3. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล( Digital Camera ) จำนวน 1 เครื่อง

4.1.4. เครื่องอ่านบาร์โค้ด

4.2. ซอฟต์แวร์

4.2.1. โปรแกรม Microsoft Windows XP

4.2.2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 สำหรับตกแต่งภาพ

4.2.3. โปรแกรม Apache V 2.1.0 สำหรับทำเครื่องให้เป็น Web Server

4.2.4. โปรแกรม Adobe Dream weaver CS3 สำหรับตกแต่งหน้าเว็บไซต์

4.2.5. โปรแกรม PHP

4.2.6.โปรแกรม Edit plus v.3 สำหรับเขียนภาษา PHP เว็บไซต์

4.2.7. โปรแกรม My SQL

1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

5.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล

5.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

5.3 พัฒนาระบบ

5.4. ทดสอบและปรับปรุงระบบ

5.5 นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

5.6 จัดทำคู่มือ

4

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1. ช่วยให้การจัดการข้อมูลมีความสะดวกสบายในการเรียกใช้งานมากขึ้น

7.2. ช่วยให้ร้ายขายยาศาลายาฟาร์มาซีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการซื้อ - ขายมากยิ่งขึ้น

7.3. ช่วยประหยัดเนื้อที่จัดเก็บเอกสาร และลดค่าใช้จ่ายระหว่างการปฏิบัติงาน

7.4. ช่วยป้องกันการสูญหายและลดความซํ้าซ้อนของข้อมูลที่ดี

7.5. ช่วยให้ร้านขายยาศาลายาฟาร์มาซีสามารถแจ้งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

ระบบแจ้งการชำระเงิน

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
คำถาม
พอดีทำโครงงานจบ อยู่ ไม่ทราบว่า ราคานี้ สอน เกี่ยวกับ การอ่านโคช ด้วยไหมคะ
aom
aom
1.46.224.x
12 พ.ย. 2558 17:55 น.
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,154,265 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด516,488 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก