lnwshop logo

โปรเจคจบเว็บไซตเทศบาล / เว็บไซต์ อบต.

โปรเจคจบเว็บไซตเทศบาล / เว็บไซต์ อบต.
โปรเจคจบเว็บไซตเทศบาล / เว็บไซต์ อบต. thumbnail 1โปรเจคจบเว็บไซตเทศบาล / เว็บไซต์ อบต. thumbnail 2โปรเจคจบเว็บไซตเทศบาล / เว็บไซต์ อบต. thumbnail 3โปรเจคจบเว็บไซตเทศบาล / เว็บไซต์ อบต. thumbnail 4
หมวดหมู่ โปรเจคสำเร็จรูป
ราคา 3,200.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 27 ก.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน

พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ในการศึกษาครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบลอัคคะคํา อ.โพธิ์ชัย จ.รอยเอ็ด

1.3.1 ผูดูแลระบบ

1) จัดการขอมูลพนักงาน

- สามารถบันทึก เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลพนักงานได

- สามารถบันทึก เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลหนวยงานได

- สามารถบันทึก เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลตําแหนงงานได

2) จัดการขาวประชาสัมพันธ

- สามารถบันทึก เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลขาวประชาสัมพันธได

- สามารถบันทึก เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลประเภทขาวประชาสัมพันธได

3) จัดการขอมูลภาพกิจกรรมตางๆ

- สามารถบันทึก เพิ่ม ลบ แกไข ประมวลผลภาพกิจกรรมได

4) จัดการไฟลเอกสารดาวนโหลด

- สามารถบันทึก เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลไฟลเอกสารตางๆได

- สามารถบันทึก เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลประเภทไฟลเอกสารตางๆได

5) จัดการขอมูลกระดานถาม-ตอบ

- สามารถลบหัวขอกระดานถาม-ตอบได

6) จัดการขอมูลจัดซื้อจัดจาง

- สามารถบันทึก เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลจัดซื้อจัดจางได

7) จัดการดูรายงานตางๆ

- สามารถดูรายงานขอมูลพนักงานได

- สามารถดูรายงานขาวประชาสัมพันธได

- สามารถดูรายงานขอมูลภาพกิจกรรมตางๆได

- สามารถดูรายงานขอมูลไฟลเอกสารดาวนโหลดได

- สามารถดูรายงานขอมูลกระดานถาม-ตอบได

- สามารถดูรายงานขอมูลจัดซื้อจัดจางได

1.3.3 บุคคลทั่วไป

1) ไฟลดาวนโหลด ทุกคนสามารถเขามาดาวนโหลดไฟลตางๆ ได เชน เอกสาร

พัฒนางบประมาณ รายงานการประชุมสภา และเอกสารตางๆที่เกี่ยวกับเทศบาลตําบล

2) ขาวประชาสัมพันธ บุคคลทั่วไปสามารถเขาดูขาวสารกิจกรรมตางๆ เทศบาล

ตําบลอัคคะคํา ที่ประชาสัมพันธและแจงใหผูเยี่ยมชมเว็บไซตทราบ

3) หองภาพกิจกรรม บุคคลทั่วไปสามารถเขาไปดูรูปภาพกิจกรรมตางๆ ของ

เทศบาลตําบลอัคคะคําได

4) ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาลตําบลอัคคะคํา บุคคลทั่วไปสามารถเขามาดูขอมูล

ทั่วไปของเทศบาลอัคคะคําได

5) กระดานถาม-ตอบ บุคคลทั่วไปสามารถเขามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับบุคคลากรภายในเทศบาลอัคคะคําได

6) ปฏิทินงานตางๆบุคคลทั่วไปสามารถเขามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับงานตางๆของ

เทศบาลอัคคะคําไดเชน งานกีฬาชุมชนสัมพันธ, การลงพื้นที่พนสารเคมีกําจัดยุง, งานประเพณีบุญ

บั้งไฟเทศบาลอัคคะคํา เปนตน

1.4 อุปกรณและเครื่องมือในการดําเนินงาน

1.4.1 ฮารดแวร

1.4.1.1 คอมพิวเตอร1 เครื่อง

1.4.1.1.1 Intel Core 2 Duo 2.00 GHz

1.4.1.1.2 RAM 2 GB

1.4.1.1.3 ฮารดดิสก260 GB

1.4.1.2 กลองถายรูปดิจิตอล (Digital Camera) จํานวน 1 เครื่อง

1.4.1.3 เครื่องสแกนเนอร(Scanner)

จํานวน 1 เครื่อง

1.4.1.4 เครื่องพิมพ(Printer)

จํานวน 1 เครื่อง

1.4.2 ซอฟตแวร

1.4.2.1โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3สําหรับเขียนภาษา PHP เว็บไซต

1.4.2.2 ฐานขอมูล My SQL

1.4.2.3 AppServ เวอรชั่น 2.5.10 สําหรับวินโดวส

1.4.2.4 Apache สําหรับการจําลองเครื่องเปน Web Server

1.4.2.5 โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 สําหรับตกแตงรูปภาพ

1.4.2.6 โปรแกรม Microsoft Office เพื่อพิมพเอกสารประกอบ เชน คูมือ

1.4.2.7 PhpMyAdminเวอรชั่น 2.5.10 ใชทําใหเว็บที่เปนไฟล PHP สามารถที่จะรัน

บนเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดทาการจาลองเปนเครื่องเซอรฟเวอรแลวได

 

1.4.2.8 Internet Explorer Version 7.0 ใชทดสอบการแสดงผลการทํางานของเว็บไซต

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,154,265 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด516,488 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก