lnwshop logo

โปรเจคระบบบริหารจัดการร้านขายยา

โปรเจคระบบบริหารจัดการร้านขายยา
โปรเจคระบบบริหารจัดการร้านขายยา thumbnail 1โปรเจคระบบบริหารจัดการร้านขายยา thumbnail 2โปรเจคระบบบริหารจัดการร้านขายยา thumbnail 3โปรเจคระบบบริหารจัดการร้านขายยา thumbnail 4โปรเจคระบบบริหารจัดการร้านขายยา thumbnail 5โปรเจคระบบบริหารจัดการร้านขายยา thumbnail 6โปรเจคระบบบริหารจัดการร้านขายยา thumbnail 7โปรเจคระบบบริหารจัดการร้านขายยา thumbnail 8โปรเจคระบบบริหารจัดการร้านขายยา thumbnail 9โปรเจคระบบบริหารจัดการร้านขายยา thumbnail 10โปรเจคระบบบริหารจัดการร้านขายยา thumbnail 11โปรเจคระบบบริหารจัดการร้านขายยา thumbnail 12โปรเจคระบบบริหารจัดการร้านขายยา thumbnail 13โปรเจคระบบบริหารจัดการร้านขายยา thumbnail 14โปรเจคระบบบริหารจัดการร้านขายยา thumbnail 15โปรเจคระบบบริหารจัดการร้านขายยา thumbnail 16โปรเจคระบบบริหารจัดการร้านขายยา thumbnail 17โปรเจคระบบบริหารจัดการร้านขายยา thumbnail 18โปรเจคระบบบริหารจัดการร้านขายยา thumbnail 19โปรเจคระบบบริหารจัดการร้านขายยา thumbnail 20
หมวดหมู่ โปรเจคสำเร็จรูป
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 22 ก.ย. 2557
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

เขียนด้วย Visual Studio 2008

ใช้ฐานข้อมูล Access 2003


ไฟล์ที่จะได้ครับคือ

- ไฟล์ source code โปรเจค และ ฐานข้อมูล database.mdb

- ไฟล์เอกสารรูปเล่มบทที่ 1 - 5

- ไฟล์รูปภาพประกอบการทำโปรเจค

- ไฟล์เอกสารประกอบอื่นๆ

 

 

 ตัวอย่างข้อมูลในไฟล์ word บทที่ 1

บทที่ 1

 

บทนำ

 

1.1 ที่มาของโครงงาน

                สืบเนื่องจากร้านขายยาแผนปัจจุบันนั้น ร้านขายยาอุดมเวชภัณฑ์ประกอบธุรกิจขายสินค้าประเภทยาแผนปัจจุบันชนิดต่างๆ และสินค้าที่เป็นปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสุขอนามัยโดยที่มีเภสัชกรบริการขายสินค้าประเภทยาที่ลูกค้าต้องการสินค้า ทางร้านอุดมเวชภัณฑ์มีวิธีดำเนินการคิดคำนวณค่าสินค้าต่างๆ โดยใช้บุคลากรในการคิดคำนวณราคาสินค้า ในกรณีที่มีการซื้อสินค้าหลายรายการหรือมีมูลค่าราคาสูงจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้สูงและไม่สามารถติดตามหรือแก้ไขได้ เนื่องจากไม่มีการเก็บข้อมูลลูกค้าที่มาซื้อสินค้า ร้านอุดมเวชภัณฑ์เป็นร้านมีรูปแบบที่ไม่มีการเก็บข้อมูลของทางร้านหรือบุคลากรที่เป็นเภสัชกร ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่ทราบว่า ณ ปัจจุบันนั้นเภสัชกรคือใครและใครเป็นคนขาย ในปัจจุบันสินค้าประเภทยาและสินค้าที่เกี่ยวกับสุขอนามัยภายในร้านขายยาอุดมเวชภัณฑ์ จะไม่มีระบบการจัดเก็บคลังสินค้าทำให้ไม่ทราบว่าการจัดการสินค้าที่มีอยู่ในร้านในลำดับของการเข้ามาของสินค้าที่ไม่ทราบวันหมดอายุที่แน่นอนและปริมาณของสินค้าคงเหลือที่เป็นปัจจุบัน จึงทำให้เกิดปัญหาเมื่อมีลูกค้าที่จะซื้อสินค้าแล้วปริมาณสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือสินค้าหมดอายุโดยไม่ทราบ

                สิ่งที่จำเป็นต่อร้านอุดมเวชภัณฑ์คือ อาการโรคต่างๆ ของลูกค้าที่เป็นตามอาการ เภสัชกรจะเป็นคนจ่ายยาให้กับลูกค้าตามความสามารถของเภสัชกร แต่ในกรณีที่เภสัชกรไม่สามารถทำงาน ณ เวลานั้นได้ ลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าจะต้องรอเภสัชกรเท่านั้นจึงทำให้เสียผลกำไรต่อร้าน แต่ในบางกรณีมีลูกค้าที่เคยมีประวัติแพ้ยาเภสัชกรก็จะจ่ายยาที่ไม่มีตัวยาที่ลูกค้าแพ้ให้ แต่อาจจะเกิดความผิดพลาดได้เพราะไม่มีการเก็บประวัติลูกค้า

                จากปัญหาที่เกิดขึ้นของร้านขายยาอุดมเวชภัณฑ์ ผู้จัดทำโครงงานจึงนำเสนอระบบการจัดการขายสินค้าประเภทยาที่ทำการขายหน้าร้าน กรณีศึกษาร้านอุดมเวชภัณฑ์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการคิดคำนวณราคาสินค้า สามารถที่จะจำแนกอาการของผู้ป่วยโดยทำการบันทึกอาการต่างๆไว้ อาการของโรคจะเป็นแค่พื้นฐานหรือโรคที่เป็นกันโดยทั่วไปที่ไม่ต้องใช้การวิเคราะห์อาการของโรคผ่านเภสัชกร โดยที่จะทำระบบรายชื่ออาการของโรคและตัวยาที่เกี่ยวข้องกับอาการของโรคที่ใช้ ซึ่งส่วนนี้เภสัชกรจะเป็นคนกำหนดอาการของโรคและตัวยาที่ใช้ตามความเหมาะสมของอาการในแต่ละกรณี โปรแกรมจะช่วยนำเสนอให้แทนเภสัชกรในกรณีที่เภสัชกรไม่สามารถทำหน้าที่ได้ และระบบจัดการเก็บข้อมูลประวัติลูกค้า การจัดเก็บประวัติลูกค้าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่จำเพาะเจาะจงอย่างเช่นลูกค้าที่มีประวัติว่าเคยเป็นโรคอะไร ลูกค้าเคยมีประวัติซื้อสินค้าอะไรไปแล้วบ้าง ลูกค้าเคยมีประวัติแพ้ยาตัวไหน เพื่อทราบข้อมูลลูกค้าที่มาใช้บริการครั้งต่อไปและสามารถที่จะติดตามผลข้อมูล อาการของลูกค้าได้ ระบบการจัดเก็บประวัติลูกค้าที่แพ้ยาเพื่อที่จะบอกว่าลูกค้าแพ้ยาตัวไหนและจัดเก็บประวัติไว้ ถ้าลูกค้ามาใช้บริการทางร้านแล้วเกิดกรณีที่ลูกค้าลืมตัวยาที่แพ้ ระบบก็จะแจ้งว่ายาชนิดนี้ลูกค้ามีประวัติการแพ้ยาออกทางระบบให้ทราบ จัดทำระบบคลังสินค้าเพื่อจะจัดเก็บประวัติสินค้าไว้ในระบบ เพื่อที่จะจัดการสินค้าในร้านทั้งหมดให้เป็นระเบียบและรู้ที่มาที่ไปของสินค้าว่าสินค้าแต่ละตัวมีคุณสมบัติอะไรบ้าง มีจำนวนสินค้าคงคลังเหลือมากน้อยเพียงใด สินค้าหมดอายุเมื่อไรและจะต้องสั่งซื้อสินค้าในจำนวนปริมาณเท่าไรเมื่อถึงจุดกำหนดของแต่ละกรณี  ระบบก็จะทำการแจ้งเตือนให้ทราบ

 

1.2 แนวทางการพัฒนาโครงงาน

                1.2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับเงื่อนไขวิธีการดำเนินงานของร้านขายยาอุดมเวชภัณฑ์โดยสอบถามรายละเอียดต่างๆ ว่ามีความต้องการให้ระบบมีอะไรบ้าง ทางด้านส่วนของหน้าร้าน ด้านคลังสินค้า ด้านประวัติลูกค้า ด้านบัญชี ปัญหาต่างๆที่สามารถเอามาปรับปรุงและแก้ไขได้

                1.2.2 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของร้านขายยาอุดมเวชภัณฑ์ ถึงความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการกับทางร้านเพื่อนำไปวิเคราะห์และออกแบบต่อไป

                1.2.3 ดำเนินการวิเคราะห์ระบบและออกแบบฐานข้อมูล

                1.2.4 เขียนโปรแกรม ตรวจสอบข้อผิดพลาดและทดสอบโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของทางร้านอุดมเวชภัณฑ์

                1.2.5 ดำเนินการทดสอบการทำงาน ตรวจสอบความถูกต้องของระบบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงสุด

                1.2.6 สรุปผลการทำงานของระบบ

                1.2.7 จัดทำเอกสาร และคู่มือในการใช้งานระบบ

 

1.3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

          เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานขายธุรกิจขายยาซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะช่วยในการทำงานของร้านอุดมเวชภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและเจ้าของกิจการ

                          1.3.1 ช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริการขายหน้าร้าน ไม่ทำให้เกิดความยุ่งยากและซับซ้อนของการบริการ

                          1.3.2 ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบของการจัดเก็บสินค้าประเภทยา สินค้าที่เกี่ยวกับสุขอนามัยโดยแยกตามประเภทของสินค้า ทำให้สะดวกต่อการเรียกใช้และเรียกดูข้อมูลต่างๆ ของสินค้าภายในร้าน

                          1.3.3 ช่วยให้การทำงานของบุคลากรที่เป็นเภสัชกรและเจ้าของธุรกิจไม่เกิดความซ้ำซ้อนจัดระบบให้เป็นสัดส่วน ที่ทำให้เกิดความสะดวกในการบริการขายสินค้าหน้าร้านมากยิ่งขึ้น

                          1.3.4 ช่วยให้ระบบงานของร้านอุดมเวชภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถที่จะติดตามผลของลูกค้าแต่ละรายว่ามีความพึงพอใจมากแค่ไหน

 

1.4 ขอบเขตของโครงงาน

                ระบบบริหารงานซอฟต์แวร์ระบบงานขายธุรกิจขายยา ที่พัฒนาขึ้นในโครงงานนี้มีขอบเขตความสามารถดังต่อไปนี้

                        1. เภสัชกร

                                        - สามารถบันทึก เพิ่ม ลบ แก้ไข ดูประวัติลูกค้าได้

                                        - สามารถทำระบบแจ้งเตือนลูกค้าที่แพ้ยา

                                        - สามารถบันทึก เพิ่ม ลบ แก้ไข ดูคุณสมบัติสินค้าประเภทยาและสินค้าเกี่ยวกับสุขอนามัย

                                        - สามารถทำการจัดการขายสินค้าหน้าร้านได้

                                        - สามารถพิมพ์ใบเสร็จ ใบฉลากสินค้าหลังการขายได้

                                        - สามารถทำรายการอาการโรคต่างๆและตัวสินค้าที่จะใช้กับอาการของโรคได้

                          2. เจ้าของร้าน

                                          - สามารถดูรายงานและติดตามรายงานต่างๆได้ รายงานสินค้า รายงานการขายสินค้า รายการสินค้าที่ใกล้หมดอายุ รายการสินค้าที่หมดอายุแล้ว สินค้าคงคลัง ยอดซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละรายการ เป็นต้น

                                          - สามารถจัดการข้อมูลลูกค้า เภสัชกร ข้อมูลร้านได้

                                          - สามารถคำนวณดูรายรับรายจ่าย ยอดรวมทั้งหมดของร้านได้

 

1.5 ทรัพยากรที่ใช้

                1.ทรัพยากรทางด้าน Hardware

                1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็ว 1 GHz. ขึ้นไป

                1.2 หน่วยความจำ (RAM) 1024 MB. ขึ้นไป

                1.3 ฮาร์ดดิสก์ ซึ่งมีความจุ 80 GB ขึ้นไป

                1.4 เครื่องอ่านบาร์โค้ด (BarCode Reader)

                2. ทรัพยากรทางด้าน Software

                                2.1 ระบบปฏิบัติการ Windows 7 / Windows Vista / XP

                                2.2 C#(Microsoft Visual Studio C# 2008)

                                2.3 Microsoft SQL Server 2005

                                2.4 Adobe PhotoshopCS3

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            ในซอฟต์แวร์ระบบงานขายธุรกิจขายยา ซึ่งระบบดังกล่าวจะทำให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้

                        1. ช่วยทำให้ทางร้านอุดมเวชภัณฑ์บริการขายสินค้าที่จะสะดวกรวดเร็วในการขายสินค้าหน้าร้านและมีความน่าเชื่อถือต่อลูกค้ามากขึ้น

                        2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ร้านขายยาอุดมเวชภัณฑ์ ในการจัดสินค้าให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นและสามารถแยกประเภทสินค้าของร้านได้สะดวกยิ่งขึ้น

                        3. มีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ในระบบ ที่จะทำให้สามารถค้นหาข้อมูลลูกค้าได้สะดวกยิ่งขึ้นและสามารถติดตามประวัติของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

                        4. ช่วยทำให้ร้านขายยาอุดมเวชภัณฑ์ รู้ถึงความต้องการของลูกค้าที่จะมาใช้บริการซื้อสินค้าว่ามีความต้องการอะไรบ้าง

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
ซื้อแต่รูปเล่มราคาเท่าไหร่ครับ แล้วมีวิธีการทำด้วยไหมในเล่ม
หมายถึงอธิบายแต่ละขั้นตอนว่าทำอย่างไรบ้างอะครับ
adum
adum
49.237.129.x
1 ก.พ. 2559 14:24 น.
อยากได้โปรเจคร้านขายนาฬิกาทำได้มั้ยค่ะ
มีโปรเจคร้านขายนาฬิกามั้ยค่ะ
วราภรณ์
วราภรณ์
171.99.103.x
10 ก.ย. 2558 11:12 น.
ไม่ทราบว่ามีทำเป็นเว็บมั้ยครับ HTML , PHP , Data base : appserv
Tunoire
Tunoire
146.23.250.x
6 มิ.ย. 2558 08:49 น.
ระบบร้านขายยา ที่เป็น PHP ก็มีค่ะ
ติดต่อเพิ่มเติมผ่านไลน์ readypr0ject.com
หรือโทร 0880251097 ค่ะ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
6 มิ.ย. 2558 13:13 น.
ซื้อแต่รูปเล่มรายงานราคาเท่าไหร่คะ
และถ้าสั่งจ ะส่งยังไง กี่วันจะได้รับคะ อยู่ จ.ลำปางค่ะ
kanyarat
kanyarat
49.230.160.x
24 ต.ค. 2557 23:03 น.
ราคา 1000 จัดส่งสินค้าทางอีเมลย์
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
25 ต.ค. 2557 09:17 น.
คือสนใจซื้อแต่รูปเล่มรายงานได้มั้ยคะ
คือต้องการจะซื้อแต่รูปเล่มรายงานได้รึป่าวคะ
กัญญารัตน์
กัญญารัตน์
49.230.130.x
23 ต.ค. 2557 03:44 น.
ได้ค่ะ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
23 ต.ค. 2557 11:05 น.
สนใจโปรเจค
คือถ้าสั่งโปรเจค แล้วจะมีคู่มืออธิบายเกี่ยวกับโค้ด รึป่าวค่ะ พอดีต้องการศึกษาโค้ดเผื่ออาจารย์ที่สอบโปรเจคเค้าถามน่ะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
กัญญารัตน์
กัญญารัตน์
171.99.101.x
19 ก.ย. 2557 14:44 น.
ได้ไฟล์รูปเล่มซี่งในเนื้อหามีคู่มือการใช้งานโปรแกรมส่วนรายละเอียดอื่นในเล่มก็อธิบายทั้งหมดครับ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
22 ก.ย. 2557 12:53 น.
ถ้าทำโปรเจคนี้ แต่เปลี่ยนโปรแกรมได้มั้ย
ถ้าจะใช้ vb เวอร์ชั่นใหม่
ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลอื่นได้ไหมค่ะ
ปริยากร
ปริยากร
27.55.129.x
17 ก.ย. 2557 15:51 น.
ไม่ทราบว่าจะใช้ vbเวอร์ชั่นอะไร ฐานข้อมูลอะไรเดี๋ยวเช็คให้ครับ
อาจจะมีสินค้าอยู่แต่เรายังไม่ได้โพสลงเว็บ

หรือจ้างทำขึ้นใหม่ก็ได้ครับ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
18 ก.ย. 2557 10:57 น.
แอดไลน์หรือโทรเข้ามาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
10 ก.ย. 2558 16:18 น.
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,154,265 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด516,488 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก