lnwshop logo

ระบบบริหารจัดการพัสดุ – ครุภัณฑ์ VB2008 + SQL SERVER 2005

ระบบบริหารจัดการพัสดุ – ครุภัณฑ์ VB2008 + SQL SERVER 2005
ระบบบริหารจัดการพัสดุ – ครุภัณฑ์ VB2008 + SQL SERVER 2005 thumbnail 1ระบบบริหารจัดการพัสดุ – ครุภัณฑ์ VB2008 + SQL SERVER 2005 thumbnail 2ระบบบริหารจัดการพัสดุ – ครุภัณฑ์ VB2008 + SQL SERVER 2005 thumbnail 3
หมวดหมู่ โปรเจคสำเร็จรูป
ราคา 3,200.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 6 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

เขียนด้วย Visual Studio 2008

ฐานข้อมูล SQL SERVER

ไฟล์รูปเล่มบทที่ 1-5

 

ระบบบริหารจัดการพัสดุ – ครุภัณฑ์ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนใหญ่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็ นการบริหารจัดการพัสดุ – ครุภัณฑ์ที่มีการลงข้อมูลต่างๆด้วยมือลงใน
กระดาษเก็บไว้เป็ นเอกสารในแฟ้ ม ท าให้ข้อมูลสารสนเทศอาจเกิดความผิดพลาดและสูญหายได้ จึง
จา เป็ นอยา ่ งยง ิ่ ที่จะนา เอาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยส ี ารสนเทศเขา ้ มาใชใ ้ นการบริหารจด ั การพส ั ดุ
– ครุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และป้ องกันข้อมูลสูญหาย
ดัง
นัน้
ระบบบริหารจด ั การพส ั ดุ – ครุภัณฑ์ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนใหญ่
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จึงจ าเป็ นที่จะน าเอาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
ในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ การค้นหาข้อมูล และการบริหาร
จัดการที่เป็ นระเบียบ ให้อยู่ในระบบจัดเก็บข้อมูลง่ายและสะดวกต่อการใช้งานท าให้การท างานของ
ระบบมีความรวดเร็วและถก ู ตอ ้ งแม่นยา มากข้ึน ไดข ้ อ ้ มล ู ที่มีความถก ู ตอ ้ งแลว ้ มีประสิทธิภาพ
รวมถึงอา นวยความสะดวกสบายใหก ้ บ ั ผใ ู้ ชง ้ านในองคก ์ รน้น ั ๆ
1.2 วต ั ถ

ประสงค์ของการศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุ – ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคน
ใหญ่ ใหม ้ ีประสิทธิภาพยง ิ่ ข้ึน
1.3 ขอบเขตในการด าเนินงาน
: ระบบบริหารจัดการพัสดุ – ครุภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนต าบลแคนใหญ่
อา เภอเมืองจง ั หวด ั ร้อยเอด ็ ผศ ู้ ึกษาไดก ้ า หนดขอบเขตออกเป็ นระบบงานต่างๆ ดง ั น้ี
1.3.1 ระบบสง ั่ ซ้ือพส ั ดุ-ครุภัณฑ์
1.3.1.1 สามารถสง ั่ ซ้ือพส ั ดุ-ครุภัณฑ์ได้
1.3.1.2 สามารถบน ั ทึกขอ ้ มล ู การสง ั่ ซ้ือพส ั ดุ-ครุภัณฑ์ได้
1.3.1.3 สามารถเพิ่ม ลบ แกไ ้ ข คน ้ หาขอ ้ มล ู การสง ั่ ซ้ือได้
1.3.1.4 สามารถแสดงขอ ้ มล ู การการสง ั่ ซ้ือพส ั ดุ-ครุภัณฑ์ได้
1.3.1.5 สามารถพิมพใ ์ บสง ั่ ซ้ือได้
1.3.2 ระบบรับพัสดุ-ครุภัณฑ์
1.3.2.1 สามารถบันทึกข้อมูลการรับพัสดุ-ครุภัณฑ์ได้
1.3.2.2 สามารถเพิ่ม ลบ แกไ ้ ข คน ้ หาขอ ้ มล ู การรับพส ั ดุ-ครุภัณฑ์ได้
1.3.2.3 สามารถแสดงข้อมูลการการรับพัสดุ-ครุภัณฑ์ได้
1.3.3 ระบบเบิกใช้พัสดุ
1.3.3.1 สามารถบันทึกข้อมูลการเบิกใช้พัสดุได้
1.3.3.2 สามารถเพิ่ม - ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลการเบิกใช้ได้
1.3.3.3 สามารถแสดงข้อมูลการเบิกใช้ได้
1.3.3.4 สามารถพิมพ์เบิกใช้พัสดุได้
3
1.3.4 ระบบยืมครุภัณฑ์
1.3.4.1 สามารถบันทึกข้อมูลการยืมครุภัณฑ์ได้
1.3.4.2 สามารถเพิ่ม ลบ แกไ ้ ข คน ้ หาขอ ้ มล ู ได้
1.3.4.3 สามารถแสดงข้อมูลการยืมได้
1.3.4.4 สามารถพิมพ์ใบยืมครุภัณฑ์ได้
1.3.5 ระบบคืนครุภัณฑ์
1.3.5.1 สามารถบันทึกข้อมูลการคืน ครุภัณฑ์ได้
1.3.5.2 สามารถเพิ่ม - ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลได้
1.3.5.3 สามารถค านวณค่าปรับได้
1.3.5.4 สามารถแสดงข้อมูลการคืนได้
1.4 อ

ปกรณ์และเครื่องมอ ื ในการด าเนินงาน
1.4.1 ฮาร์ดแวร์
1.4.1.1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คจ านวน 1 เครื่อง มีคุณสมบต ั ิดง ั น้ี
CPU Intel Core 2 Duo processor T6600
DDR-RAM 2 GB.
Hard disk 320 GB.
Monitor 14”
1.4.1.2 เครื่องพิมพ์ (Printer)
1.4.2 ซอฟต์แวร์
- Microsoft SQL Server 2005 ใช้ในการเก็บฐานข้อมูล
- Microsoft Visual Studio 2008 ใช้เป็ นการเขียนโปรแกรม
- Crystal Report 9.2 ใช้ในการจัดท ารายงานของระบบ
- Microsoft Word ในการพิมพ์เอกสาร
- Microsoft PowerPoint ในการน าเสนอข้อมูล
- MS Windows 7 ใช้เป็ นระบบปฏิบัติการ

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,153,626 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด516,232 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก