lnwshop logo

โปรเจคเว็บชุมชนร้านเช่าหนังสือ

โปรเจคเว็บชุมชนร้านเช่าหนังสือ
โปรเจคเว็บชุมชนร้านเช่าหนังสือ thumbnail 1โปรเจคเว็บชุมชนร้านเช่าหนังสือ thumbnail 2โปรเจคเว็บชุมชนร้านเช่าหนังสือ thumbnail 3
หมวดหมู่ โปรเจคสำเร็จรูป
ราคา 4,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 27 ก.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

โปรเจคเขียนด้วย PHP ใช้ฐานข้อมูล SQL

 เมื่อซื้อสินค้าไฟล์ที่จะได้ครับคือ

- ไฟล์ source code โปรเจคเว็บ php สามารถแก้ไขได้ด้วย Dreamvewer 

- ไฟล์ฐานข้อมูล sql 

- ไฟล์เอกสารรูปเล่มบทที่ 1 - 5

- ไฟล์รูปภาพประกอบการทำโปรเจคอื่นๆ

****** รายชื่อไฟล์เอกสาร

document

01 ปกหน้า.doc

02 ปกในไทย.doc

03 ปกในอังกฤษ.doc

04 ใบรับรองโครงงาน.doc

05 บทคัดย่อ.doc

06 กิตติกรรมประกาศ.doc

07 สารบัญ.doc

08 สารบัญรูป.doc

09 สารบัญตาราง.doc

10 บทที่ 1.doc

11 บทที่ 2.doc

12 บทที่ 3.doc

13 บทที่ 4.doc

14 บทที่ 5.doc

15 บรรณานุกรม.doc

16 ภาคผนวก.doc

17 ภาคผนวก_ก.doc

18 ภาคผนวก_ข.doc

19 ภาคผนวก_ค.doc

20 ประวัติผู้จัดทำ.doc

paper

paper.doc

poster

poster.ppt

 

ความสามารถเบื้องต้นของระบบ

1. สามารถบันทึกรายการ หมวดหนังสือ ผู้แต่งหนังสือ และสำนักพิมพ์ได้
2. บันทึกหนังสือ หาย ชำรุด จำหน่าย
3. กำหนดราคาขาย ค่าเช่าและอัตราค่าปรับ ได้โดยอิสระ แยกจากรายการหนังสือแต่ละหมวดหนังสือ
4. กำหนดอัตราการเปลี่ยนราคาค่าเช่า,จำนวนวันให้เช่า,ค่าปรับ ได้เป็นกลุ่ม โดยไม่ต้องเข้าไปแก้ไขที่ละเล่ม
5. กำหนดอัตราการเช่าหนังสือสูงสุดเป็นจำนวนเล่มได้
6. แสดงรายการหนังสือค้างส่งทุกครั้งที่มีการเช่าหรือคืน
7. สืบค้นประวัติการเช่าของสมาชิกได้ หรือ สืบค้นรายการหนังสือได้
8. มีระบบ Blacklist เมื่อสมาชิกไม่คืนหนังสือตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป
9. ระบบสมัครสมาชิกมีการตรวจสอบว่า สมาชิกที่มาสมัครติด Blacklist จากร้านเราหรือร้านอื่น ๆ หรือไม่
10. ระบบคำนวณวันหยุดร้าน โดยนำวันหยุดร้านมาคำนวณหักลบกับวันคืนหนังสือ
11. ระบบคำนวณรายได้เป็นช่วงเวลา
12. ระบบพนักงานจำกัดสิทธิ์ระหว่างเจ้าของร้านกับพนักงาน

ตัวอย่างข้อมูลในไฟล์เอกสาร

บทที่ 1

 

บทนำ

 

1.1 ที่มาของโครงการ

ร้านเช่าหนังสือ ในปัจจุบันมีเปิดให้บริการกันมากมาย และแต่ละร้านก็มีผู้สนใจเข้าไปยืมหนังสือกันเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นการจัดการต่าง ๆ ของร้านจึงจำเป็นต้องมีการจัดการที่ดี เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสมาชิก ข้อมูลหนังสือ ข้อมูลการยืม-คืน รายรับ รายจ่าย และอื่นๆ ที่ปลีกย่อย หลายๆ ร้านใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย แต่การได้มาซึ่งระบบสารสนเทศที่จะเข้ามาช่วยจัดการภายในร้าน ต้องซื้อมาทั้งสิ้น หรือหากมีโปรแกรมแจกฟรี ก็เป็นเพียงแค่ตัวทดลองใช้เท่านั้น หรือจำกัดการใช้งานไว้ หากต้องการใช้งานแบบเต็มรูปแบบก็ต้องซื้อมา ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้มีราคาค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ร้านเช่าหนังสือจำนวนหนึ่งใช้วิธีการจดบันทึกด้วยมือแทน สร้างความล่าช้าในการให้บริการ เกิดความผิดพลาดได้สูง เสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล

ปัญหาหนึ่งที่จะปฏิเสธไม่ได้เลยสำหรับธุรกิจร้านเช่าหนังสือคือ ปัญหาของการที่ลูกค้ายืมแล้วไม่คืน ติดตามเอาหนังสือคืนไม่ได้ แล้วก็ไม่มาที่ร้านอีกเลย และไปสมัครสมาชิกอีกร้านหนึ่ง ซึ่งจะเป็นผลเสียกับทางร้าน เพราะเมื่อลูกค้าไปสมัครร้านใหม่ ร้านนั้นๆ  ก็จะไม่ทราบว่าลูกค้าท่านนี้ คือคนที่ยังค้างการคืนหนังสือของอีกร้านหนึ่งไว้ จึงมีความเป็นได้ไปว่าลูกค้าท่านนี้จะปฏิบัติเช่นเคยกับร้านใหม่อีก

                จากเหตุการณ์ที่กล่าวถึงข้างต้น จึงเป็นเหตุผลที่ผู้จัดทำโครงงานเห็นว่าควรมีการพัฒนาระบบร้านเช่าหนังสือในรูปแบบของเว็บชุมชน (Community Web) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวสำหรับร้านเช่าหนังสือ เพื่อจะได้ทำให้ร้านเช่าหนังสือ สมารถทราบได้ว่าลูกค้าที่ต้องการสมัครสมาชิกใหม่มีประวัติไม่ดี (Blacklist) หรือไม่ และร้านยังสามารถบันทึก Blacklist ของลูกค้าได้อีกด้วย เพื่อให้วงการร้านเช่าหนังสือที่สมัครสมาชิกไว้กับทาง Community Web ทราบข้อมูล สามารถติดตามหนังสือได้ อีกทั้งยังสมารถใช้โปรแกรมร้านเช่าหนังสือได้ฟรี โดยไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์มาใช้อีกต่อไป เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกกับทางเว็บเท่านั้น

 

 

 

1.2 แนวทางการพัฒนาโครงงาน

                1. ศึกษาวิธีการให้บริการของร้านเช่าหนังสือ

        2. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ระบบร้านเช่าหนังสือ

        3. ออกแบบและสร้างฐานข้อมูล

        4.  เขียนโปรแกรม ตรวจสอบข้อผิดพลาดและทดสอบโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการ

        5. นำไปทดสอบใช้งาน และแก้ไขข้อผิดพลาด

        6. สรุปผลการจัดทำโครงการ

        7. จัดทำเอกสาร และคู่มือในการใช้งานระบบ

 

1.3  วัตถุประสงค์ของโครงงาน

        การพัฒนาระบบร้านเช่าหนังสือ ซึ่งระบบดังกล่าวจะ

        1. ช่วยให้ร้านเช่าหนังสือที่เป็นสมาชิกกับCommunity Web สามารถเช็คข้อมูลที่แชร์กันใน

Community Webได้

        2. ช่วยให้ร้านเช่าหนังสือที่เป็นสมาชิกับCommunity Webสามารถบันทึก Blacklist ของ

ลูกค้าเข้าสู่เว็บได้

        3. ช่วยให้มีการจัดการภายในร้านอย่างเป็นระบบ

        4. ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ

        5. ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลหนังสืออย่างเป็นระบบ

        6. ช่วยทำให้คำนวณรายรับ-รายจ่าย ได้ง่าย สะดวก แม่นยำ

        7. ช่วยทำให้เช็คข้อมูลการยืม-คืน ได้ง่าย

        8. ช่วยให้ทางร้านสามารถดูสถิติการยืมของลูกค้า ดูสถิติหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด-น้อย

ที่สุด

        9. ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน

 

1.4        ขอบเขตของโครงงาน

1.              เจ้าของร้าน

- ตรวจสอบข้อมูลที่แชร์ใน Community Web

- บันทึกลูกค้าที่ติด Blacklist เข้าสู่Community Web

- ทำการยืม-คืน หนังสือ คิดค่าปรับ

- ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลสมาชิก ต่ออายุสมาชิก

- ลงทะเบียนหนังสือใหม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลหนังสือ กำหนดชนิดหนังสือ

- ลงทะเบียนพนักงานใหม่ แก้ไข ลบข้อมูลพนักงาน

- บันทึกการหาย ชำรุด จำหน่าย ของหนังสือ

- ตรวจสอบหนังสือที่ยังไม่คืนของแต่ละสมาชิก

- ตรวจสอบสรุปการเช่ารายวัน

- ดูและค้นหาข้อมูลลูกค้า ข้อมูลหนังสือ ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย

- สรุปรายได้เป็นแบบช่วง แบบรายวัน แบบรายเดือน แบบรายปี

- ดูสถิติการเช่าของลูกค้า

- ดูสถิติของหนังสือที่ถูกเช่ามากที่สุด

- กำหนดอัตราค่าการเป็นสมาชิก อัตราการเช่าหนังสือแต่ละชนิด

- กำหนดวันหยุดของร้านเพื่อนำไปคำนวณเกี่ยวกับรายรับ-จ่าย คำนวณค่าปรับ

 

2.              พนักงาน

- ตรวจสอบข้อมูลที่แชร์กันใน Community Web

- ทำการยืม-คืนหนังสือ คิดค่าปรับ

- ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ ต่ออายุสมาชิก

- บันทึกการชำรุด จำหน่าย ของหนังสือ

- ตรวจสอบหนังสือที่ยังไม่คืนของแต่ละสมาชิก

- ดูและค้นหาข้อมูลลูกค้า ข้อมูลหนังสือ

 

3.              ผู้ดูแลเว็บ

- กำหนดสิทธิ์ในการใช้งานของสมาชิก Community Web

- จัดการดูแลรักษาระบบ

 

1.5        ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ซอฟต์แวร์ระบบร้านเช่าหนังสือ ซึ่งระบบดังกล่าวจะทำให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. ช่วยในการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร้านเช่าหนังสือ เพื่อการใช้ข้อมูลร่วมกัน ได้แก่ ข้อมูลลูกค้าที่ติด Blacklist และ ข้อมูลอื่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. ช่วยให้การจัดการภายในร้านมีการทำงานเป็นระบบมากขึ้น ได้แก่

        - เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ

        - เก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลหนังสืออย่างเป็นระบบ

        - คำนวณรายรับ-รายจ่าย ได้ง่าย สะดวก แม่นยำ

        - ตรวจสอบข้อมูลการยืม-คืน ได้ง่าย

        - สามารถดูสถิติการยืมของลูกค้า ดูสถิติหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด-น้อยที่สุด

 

        -เกิดความสะดวกในการทำงาน

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,153,626 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด516,232 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก