lnwshop logo

ระบบบริหารจัดการการบำรุงรักษาอุปกรณ์

ระบบบริหารจัดการการบำรุงรักษาอุปกรณ์
ระบบบริหารจัดการการบำรุงรักษาอุปกรณ์ thumbnail 1ระบบบริหารจัดการการบำรุงรักษาอุปกรณ์ thumbnail 2ระบบบริหารจัดการการบำรุงรักษาอุปกรณ์ thumbnail 3ระบบบริหารจัดการการบำรุงรักษาอุปกรณ์ thumbnail 4ระบบบริหารจัดการการบำรุงรักษาอุปกรณ์ thumbnail 5ระบบบริหารจัดการการบำรุงรักษาอุปกรณ์ thumbnail 6ระบบบริหารจัดการการบำรุงรักษาอุปกรณ์ thumbnail 7
หมวดหมู่ โปรเจคสำเร็จรูป
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 27 ก.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

ชื่อภาษาไทย:                 ระบบบริหารจัดการการบำรุงรักษาอุปกรณ์

ชื่อภาษาอังกฤษ:             Equipment Maintenance Management System

โปรเจคเขียนด้วย PHP ใช้ฐานข้อมูล SQL

 

เมื่อซื้อสินค้าไฟล์ที่จะได้ครับคือ

- ไฟล์ source code โปรเจคเว็บ php สามารถแก้ไขได้ด้วย Dreamvewer รันบน appserv

- ไฟล์ฐานข้อมูล sql สำหรับ import เข้า localhost\phpmyadmin

- ไฟล์เอกสารรูปเล่มบทที่ 1 - 5 จำนวน 83 หน้า

- ไฟล์นำเสนอ เพาเวอร์พ้อย

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 

เพื่อสร้างโปรแกรมบริหารจัดการการบำรุงรักษาอุปกรณ์ แทนระบบ Manual เดิม โดยการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อช่วยในการจัดการเก็บข้อมูลและวางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์

 

ความเป็นมา

 

ปัจจุบันโรงพยาบาลมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นจำนวนมาก โดยมีทั้งเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ภายในอาคารต่างๆมากมาย โดยที่เครื่องมือทางการแพทย์จะมีแผนกวิศวกรรมทางการแพทย์เป็นผู้ดูแลโดยมีการจ้างบริษัทภายนอกที่ชำนาญในเครื่องมือแพทย์นั้นๆเข้ามาทำการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลา แต่ส่วนอุปกรณ์ต่างๆภายในอาคารจะมีแผนกวิศวกรรมคอยดูแลซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ช่างของโรงพยบาลในการดูแลบำรุงรักษา และเนื่องมาจากว่าตอนนี้ทางแผนกวิศวกรรมมีวิธีการในการบริหารจัดการการบำรุงรักษาโดยทำเป็นระบบ Manual ซึ่งไม่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลและโปรแกรมควบคุมการบำรุงรักษา ซึ่งทำให้การบำรุงรักษาอุปกรณ์ยังไม่ครบถ้วนและครอบคลุมทั้งโรงพยาบาล เพราะอุปกรณ์ที่ใช้งานมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000 ชิ้น และไม่สามารถตรวจติดตามการบำรุงรักษาได้ ทำให้แผนกวิศวกรรมทำงานไม่ได้ตาม Action Plan ที่ตั้งไว้ และทางโรงพยาบาลสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ก่อนเวลาอันควรเป็นจำนวนนับสิบล้านบาท ดังนั้นทางผู้บริหารจึงได้มีแนวคิดในการจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการการบำรุงรักษาอุปกรณ์มาใช้ แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรมจากบริษัทต่างๆมีราคาประมาณ 100,000 – 200,000 บาท ซึ่งค่อนข้างแพงมาก และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโปรแกรมนี้ ทางผู้บริหารจึงได้มอบหมายให้แผนกระบบสารสนเทศร่วมกับแผนกวิศวกรรม จัดทำโปรแกรมการบริหารจัดการการบำรุงรักษาอุปกรณ์ โดยนำระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในโรงพยาบาลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีอุปกรณ์ที่จะต้องบำรุงรักษาทั้งหมด 13 ชนิด ได้แก่Air Compressor , Air Condition , Air Curten , Condensor Water Pump , Chiller , Chiller Water Pump , Cooling Towre , Cool Water Pump , Exhaust Fan , Filter , Generator , Lift Submersible Pump โดยจะทำเป็นโครงการนำร่อง ต่อจากนั้นก็จะได้มีการนำไปใช้ในโรงพยาบาลในเครือต่อไป

 

ขอบเขตการดำเนินการ

ระบบในการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์และประวัติการบำรุงรักษาอุปกรณ์

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์ที่มีอยู่กระจัดกระจาย ไม่ว่าจะอยู่ในโปรแกรม Micro Soft Excel หรืออยู่ในกระดาษจดบันทึก  ให้อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน และประวัติการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในแต่ละครั้งว่าได้ทำการซ่อมบำรุงอะไรไปบ้างและมีวิธีการซ่อมบำรุงอย่างไร เพราะเนื่องจากปัจจุบันยังใช้ระบบ Manual อาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้

 

ระบบใบสั่งงาน

เป็นระบบที่ใช้พิมพ์ใบสั่งงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่างไปดำเนินการซ่อมบำรุง โดยนำข้อมูลมาจากระบบวางแผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์

 

 

ระบบในการบำรุงรักษาอุปกรณ์

เป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษาอุปกรณ์ โดยสามารถกำหนดว่าอุปกรณ์ประเภทใด    จะทำการ Maintenance ในช่วงใด โดยใช้แบบ Base Time เป็นตัวกำหนด   ซึ่งสามารถเลือก วัน เดือน ในการซ่อมบำรุง

 

ระบบในการบันทึกผู้ปฏิบัติงาน

เป็นระบบที่ใช้บันทึกว่าใครเป็นผู้ทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เพื่อจะได้นำมาตรวจสอบภายหลังได้

 

 วิธีการดำเนินงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน

 เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานเบื้องต้น

ในการเก็บรวบรวมความต้องการของระบบใหม่ ได้ใช้วิธีการประชุม โดยพิจารณาเป็นขั้นๆว่าต้องการให้ระบบสามารถทำอะไรได้บ้าง เก็บข้อมูลอะไร หน้าตาเป็นอย่างไร  และมีการกำหนดแผนการบำรุงรักษา ที่จะใช้ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์

 

ศึกษาปัญหารวมทั้งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

โดยมีการศึกษาการทำงานของระบบเก่า และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติอุปกรณ์  รายชื่ออุปกรณ์  จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด และวิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์

 

ศึกษาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา

ศึกษาโปรแกรมในการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ เช่น CMMS , Preventive Maintenance System เป็นต้น และโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบนี้ ได้มุ่งเน้นไปที่ โปรแกรมและฐานข้อมูลประเภท Open Source  เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ โดยได้เลือกใช้ภาษา PHP และ MySql เป็นฐานข้อมูล

 

วิเคราะห์และออกแบบระบบ

มีการวิเคราะห์กระบวนการในการบำรุงรักษาในปัจจุบัน และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ  โดยเริ่มจากการออกแบบฐานข้อมูลก่อน จากนั้นก็ออกแบบหน้าจอการทำงานต่างๆ

พัฒนาระบบงาน

ดำเนินการพัฒนาเขียนโปรแกรม ตามที่ได้ออกแบบระบบไว้

ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม

ทำการทดสอบโปรแกรมโดยทดสอบการทำงานของโมดูลต่างๆ และความถูกต้องของฐานข้อมูล รวมทั้งหน้าจอต่างๆ

จัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งาน

ดำเนินการจัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานโปรแกรมให้ผู้ใช้งาน

ประเมินผล

โดยการทำ User Acceptant และประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

 

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการการบำรุงรักษาอุปกรณ์ จะใช้ภาษาในการเขียนโปรแกรมและฐานข้อมูลเป็นแบบฟรีแวร์  และ ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ โดยมีเครื่องมือดังนี้

·       ฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน ( MySql )

·       ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา PHP

·       เครื่อง Server  (CPU : Intel , Ram 2G , HD 200G)

·       โปรแกรมอื่นๆ เช่น Microsoft Office และ Internet Explorer

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,154,265 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด516,488 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก